KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - 2004 (Finnmark Finnmárku)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 13,9 14,9 15,9 14,8 13,9 9,0 9,8 9,3 9,5 10,5 9,0 9,8 9,3 9,5 10,5 11,3 11,6 10,9 11,6 12,4 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,9 10,5 10,0 10,4 10,8 9,9 10,5 10,0 10,4 10,8 9,9 10,5 10,0 10,4 10,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 297 212 476 356 387 269 459 128 237 462 269 459 128 237 462 270 398 424 587 578 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 183 91 -101 156 338 183 91 -101 156 338 183 91 -101 156 338
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,45 9,58 9,00 10,49 10,97 7,10 6,53 6,92 6,63 9,01 7,10 6,53 6,92 6,63 9,01 10,90 10,56 10,19 9,56 9,69 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 8,15 7,67 7,64 7,89 8,16 8,15 7,67 7,64 7,89 8,16 8,15 7,67 7,64 7,89 8,16
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 48 54 145 68 71 61 72 73 75 62 61 72 73 75 62 150 158 156 140 133 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 60 76 85 66 67 60 76 85 66 67 60 76 85 66 67
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 586 614 654 613 606 487 573 546 602 526 487 573 546 602 526 502 547 567 661 744 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 486 568 582 593 603 486 568 582 593 603 486 568 582 593 603
Herav utgifter til renhold (kr) kr 201 212 227 197 209 164 187 164 176 133 164 187 164 176 133 82 126 138 192 208 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 130 160 163 162 171 130 160 163 162 171 130 160 163 162 171
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 103 89 100 108 109 100 121 115 139 123 100 121 115 139 123 121 139 147 167 176 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 105 116 120 141 145 105 116 120 141 145 105 116 120 141 145
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt