KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - 2004 (Finnmark Finnmárku)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 305 293 307 327 328 4 319 4 541 4 849 4 700 2 240 4 319 4 541 4 849 4 700 2 240 603 615 588 528 426 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 2 172 2 286 2 409 2 524 2 458 2 172 2 286 2 409 2 524 2 458 2 172 2 286 2 409 2 524 2 458
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 29 28 29 31 31 25 27 28 28 35 25 27 28 28 35 34 35 33 30 28 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 29 30 32 33 33 29 30 32 33 33 29 30 32 33 33
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 36 35 34 35 35 49 47 44 49 48 49 47 44 49 48 51 43 46 49 49 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 43 33 31 38 40 43 33 31 38 40 43 33 31 38 40
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 3 409 2 014 1 052 1 999 1 313 1 035 923 1 668 3 730 3 335 1 035 923 1 668 3 730 3 335 3 715 2 492 3 045 3 325 1 672 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 2 167 1 737 2 288 7 053 6 175 2 167 1 737 2 288 7 053 6 175 2 167 1 737 2 288 7 053 6 175
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 4 137 7 242 4 052 6 181 10 009 5 339 5 960 5 680 6 689 5 096 5 339 5 960 5 680 6 689 5 096 14 544 13 108 15 095 17 803 18 217 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 4 411 5 118 3 885 3 663 4 514 4 411 5 118 3 885 3 663 4 514 4 411 5 118 3 885 3 663 4 514
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 20 15 33 21 23 31 25 23 28 14 31 25 23 28 14 30 34 34 27 19 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 30 21 14 30 28 30 21 14 30 28 30 21 14 30 28
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 10 10 23 1 108 73 76 99 9 108 73 76 99 9 3 2 1 1 3 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 53 24 22 50 25 53 24 22 50 25 53 24 22 50 25
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 4,1 2,9 2,7 2,4 2,4 1,8 1,4 1,6 1,5 5,2 1,8 1,4 1,6 1,5 5,2 1,5 1,3 0,8 1,3 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,3 2,3 2,5 2,2 2,0 2,3 2,3 2,5 2,2 2,0 2,3 2,3 2,5 2,2 2,0
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 14,9 15,7 13,2 12,1 11,4 16,0 16,0 12,8 11,1 29,4 16,0 16,0 12,8 11,1 29,4 11,4 12,5 9,5 8,7 9,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 16,6 15,6 13,8 12,2 11,1 16,6 15,6 13,8 12,2 11,1 16,6 15,6 13,8 12,2 11,1

Kontakt