KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - 2004 (Finnmark Finnmárku)

Befolkningsprofil

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 10 455 10 527 10 531 10 536 10 475 169 812 170 705 170 512 170 131 63 406 169 812 170 705 170 512 170 131 63 406 17 695 17 695 17 711 17 492 15 079 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 75 758 76 149 76 165 75 865 75 472 75 758 76 149 76 165 75 865 75 472 75 758 76 149 76 165 75 865 75 472
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)1 per 1000 13,5 12,3 12,2 12,6 11,0 10,2 10,3 10,3 9,2 27,1 10,2 10,3 10,3 9,2 27,1 9,1 9,0 9,3 9,1 10,5 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,6 10,5 9,9 9,4 9,6 10,6 10,5 9,9 9,4 9,6 10,6 10,5 9,9 9,4 9,6
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)2 per 1000 7,9 7,1 7,5 6,6 8,0 8,6 8,7 9,3 8,4 25,9 8,6 8,7 9,3 8,4 25,9 9,2 9,6 9,4 10,7 11,3 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 8,4 8,5 9,1 8,6 8,9 8,4 8,5 9,1 8,6 8,9 8,4 8,5 9,1 8,6 8,9
Netto innflytting (antall)3 antall -25 16 -40 -56 -92 253 619 -334 -542 -642 253 619 -334 -542 -642 134 9 20 -194 -126 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 -16 238 -42 -367 -447 -16 238 -42 -367 -447 -16 238 -42 -367 -447
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 9,5 9,4 9,4 9,3 9,6 10,3 10,2 10,6 10,1 28,8 10,3 10,2 10,6 10,1 28,8 9,2 9,3 9,3 9,1 10,9 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,7 10,5 10,3 10,3 10,3 10,7 10,5 10,3 10,3 10,3 10,7 10,5 10,3 10,3 10,3
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 65,5 67,7 67,1 67,3 67,8 64,9 64,8 67,8 63,6 170,8 64,9 64,8 67,8 63,6 170,8 64,5 64,5 62,3 63,0 73,8 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 69,6 69,4 68,2 67,7 67,2 69,6 69,4 68,2 67,7 67,2 69,6 69,4 68,2 67,7 67,2
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,2 2,4 2,0 1,8 1,5 1,7 1,6 1,3 1,3 3,5 1,7 1,6 1,3 1,3 3,5 1,5 1,5 1,3 1,0 1,4 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 2,1 2,1 1,8 1,9 1,7 2,1 2,1 1,8 1,9 1,7 2,1 2,1 1,8 1,9 1,7
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 18,4 18,7 19,4 19,7 19,6 10,3 10,8 11,7 12,1 32,4 10,3 10,8 11,7 12,1 32,4 12,2 13,0 13,5 13,9 15,8 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 13,5 14,2 14,7 14,9 14,7 13,5 14,2 14,7 14,9 14,7 13,5 14,2 14,7 14,9 14,7
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,74 1,62 1,51 1,51 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,79 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. ..
1Tall for fødde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
2Tall for døde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
3Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt