KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - 2004 (Finnmark Finnmárku)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 10 441 9 082 9 207 11 255 10 881 7 576 7 676 8 625 9 608 9 929 7 576 7 676 8 625 9 608 9 929 9 247 9 650 16 233 13 049 8 406 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 8 971 9 344 9 784 11 423 11 566 8 971 9 344 9 784 11 423 11 566 8 971 9 344 9 784 11 423 11 566
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,9 5,7 6,4 6,7 7,2 4,7 5,5 5,6 5,4 5,4 4,7 5,5 5,6 5,4 5,4 4,7 4,6 5,0 4,5 3,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,9 6,7 5,9 6,9 6,5 5,9 6,7 5,9 6,9 6,5 5,9 6,7 5,9 6,9 6,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,2 6,2 6,7 6,3 6,7 5,2 5,8 5,7 5,5 5,0 5,2 5,8 5,7 5,5 5,0 5,3 5,3 5,4 5,1 3,4 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 6,4 7,3 6,8 7,4 6,9 6,4 7,3 6,8 7,4 6,9 6,4 7,3 6,8 7,4 6,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,3 4,6 4,4 4,4 3,7 4,5 4,4 4,4 4,5 4,0 4,5 4,4 4,4 4,5 4,0 4,7 5,2 4,8 4,7 3,3 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 5,0 4,9 4,5 4,8 4,6 5,0 4,9 4,5 4,8 4,6 5,0 4,9 4,5 4,8 4,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 63 899 56 247 52 378 62 667 69 730 46 958 46 475 48 442 51 708 70 481 46 958 46 475 48 442 51 708 70 481 42 664 47 092 57 649 64 911 75 302 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 46 131 48 092 59 279 62 441 73 214 46 131 48 092 59 279 62 441 73 214 46 131 48 092 59 279 62 441 73 214
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 16 731 16 132 9 731 20 531 18 833 28 289 28 148 29 782 34 933 33 712 28 289 28 148 29 782 34 933 33 712 29 295 31 816 48 962 49 224 68 440 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 30 834 30 854 29 299 40 033 42 320 30 834 30 854 29 299 40 033 42 320 30 834 30 854 29 299 40 033 42 320
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 286 689 232 661 254 844 286 108 481 467 292 781 321 287 380 904 396 327 410 739 292 781 321 287 380 904 396 327 410 739 442 000 459 855 641 709 442 048 387 722 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 244 588 330 224 400 805 360 019 392 532 244 588 330 224 400 805 360 019 392 532 244 588 330 224 400 805 360 019 392 532
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 14,2 18,0 15,4 14,5 14,1 21,4 21,3 21,5 19,9 15,5 21,4 21,3 21,5 19,9 15,5 17,6 17,2 18,8 15,6 11,2 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 22,1 21,5 19,3 19,8 18,8 22,1 21,5 19,3 19,8 18,8 22,1 21,5 19,3 19,8 18,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 72 74 99 99 100 71 72 77 82 89 71 72 77 82 89 76 77 76 90 73 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 62 58 58 73 85 62 58 58 73 85 62 58 58 73 85

Kontakt