KOSTRA nøkkeltall

Hamarøy - Hábmer - 1849 (Nordland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy - Hábmer Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . 185 177 104 115 123 121 137 148 115 123 121 137 148 115 123 121 137 148 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 111 128 123 146 151 111 128 123 146 151 111 128 123 146 151 111 128 123 146 151
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . 0,93 1,13 0,93 0,90 0,90 0,87 0,97 0,99 0,90 0,90 0,87 0,97 0,99 0,90 0,90 0,87 0,97 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,79 0,80 0,81 0,91 0,87 0,79 0,80 0,81 0,91 0,87 0,79 0,80 0,81 0,91 0,87 0,79 0,80 0,81 0,91 0,87
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . 100,0 100,0 100,0 97,9 98,4 97,2 97,4 97,8 97,9 98,4 97,2 97,4 97,8 97,9 98,4 97,2 97,4 97,8 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 98,0 97,9 97,6 97,8 97,7 98,0 97,9 97,6 97,8 97,7 98,0 97,9 97,6 97,8 97,7 98,0 97,9 97,6 97,8 97,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . 0 170 0 200 286 195 198 184 200 286 195 198 184 200 286 195 198 184 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 155 185 162 173 172 155 185 162 173 172 155 185 162 173 172 155 185 162 173 172
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 100 0 81 93 88 89 94 81 93 88 89 94 81 93 88 89 94 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 84 85 85 85 86 84 85 85 85 86 84 85 85 85 86 84 85 85 85 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 0 0 3 2 4 4 2 3 2 4 4 2 3 2 4 4 2 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 13 12 13 13 13 13 12 13 13 13 13 12 13 13 13 13 12 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 0 0 14 2 2 2 2 14 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 0 0 2 3 6 5 0 2 3 6 5 0 2 3 6 5 0 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 100 0 86 98 97 97 96 86 98 97 97 96 86 98 97 97 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 95 95 95 96 97 95 95 95 96 97 95 95 95 96 97 95 95 95 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . .. 0 .. 36 5 6 6 9 36 5 6 6 9 36 5 6 6 9 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 4 3 3 1 2 4 3 3 1 2 4 3 3 1 2 4 3 3 1 2

Kontakt