KOSTRA nøkkeltall

Hamar - 0403 (Hedmark)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamar Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 5 11 10 14 7 573 543 492 444 435 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 66 92 77 82 80 66 92 77 82 80
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 18 18 18 30 28 20 20 29 26 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 18 12 8 28 26 18 12 8 28 26
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 376 402 353 395 465 27 488 26 402 25 511 24 947 26 730 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 4 473 3 884 4 230 3 925 3 731 4 473 3 884 4 230 3 925 3 731
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 258 190 123 124 .. 13 525 12 787 11 868 12 171 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 408 2 705 1 096 1 173 .. 2 408 2 705 1 096 1 173
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 18 18 17 19 .. 17 18 23 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 14 16 15 .. 16 14 16 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 41 33 39 50 .. 40 45 44 42 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 32 26 36 31 .. 32 26 36 31
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 20 24 35 15 13 18 17 20 19 17 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 14 18 16 15 15 14 18 16 15 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 3 .. 679 614 730 555 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 26 5 13 6 .. 26 5 13 6
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 240 191 176 234 153 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 0 .. .. 0 0 0 .. .. 0 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. .. 93 80 92 96 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 99 99 98 99 .. 99 99 98 99
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 50 .. 44 46 48 44 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 50 49 50 .. 50 50 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 97 100 99 98 93 95 95 97 92 94 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 77 95 91 82 79 77 95 91 82 79
Netto endring i antall boliger (antall) antall 183 251 .. .. .. 43 475 11 353 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 808 993 0 .. .. 808 993 0 .. ..

Kontakt