4474_0403
4474_0403
kostra
2019-10-22T21:39:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Hamar, faktaark Husholdningsavfall Hamar

KOSTRA nøkkeltall

Hamar - 0403 (Hedmark)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamar Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 034 2 238 2 600 2 652 2 373 2 412 2 517 2 637 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 342 2 466 2 507 2 587
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 55,7 58,0 55,5 51,8 40,5 40,2 42,0 44,7 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 47,1 48,3 46,1 45,9
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 463,0 459,6 446,3 429,7 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 504,3 495,1 513,7 514,6

Kontakt