KOSTRA nøkkeltall

Hamar - 0403 (Hedmark)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 16.03.2020.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert gjennom KOSTRA og i statistikkbanken så snart tall for 2019 er klare for publisering.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamar Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 28 233 29 379 30 980 32 916 35 172 20 963 22 112 23 178 24 949 26 457 23 072 24 341 25 456 27 245 28 727 22 599 23 751 24 800 26 539 27 985 27 056 28 603 30 094 32 367 34 283 27 056 28 603 30 094 32 367 34 283 27 056 28 603 30 094 32 367 34 283
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)2 årsverk 359,6 366,1 364,6 379,1 397,2 265,8 269,0 277,5 285,0 294,6 289,9 292,3 300,0 306,2 313,6 278,7 280,6 288,0 293,5 300,1 348,4 355,4 366,1 379,8 390,2 348,4 355,4 366,1 379,8 390,2 348,4 355,4 366,1 379,8 390,2
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 34,2 36,8 35,6 37,0 36,4 30,5 31,1 30,8 31,6 31,9 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 33,9 34,7 34,7 36,3 36,8 33,9 34,7 34,7 36,3 36,8 33,9 34,7 34,7 36,3 36,8
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)4 prosent 73,8 77,0 77,9 76,6 79,7 74,0 75,4 75,5 75,2 77,3 74,3 75,5 75,7 75,5 77,7 73,8 75,1 75,3 75,2 77,5 73,7 75,5 75,7 73,7 76,6 73,7 75,5 75,7 73,7 76,6 73,7 75,5 75,7 73,7 76,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)10 årsverk 0,53 0,56 0,56 0,59 .. 0,54 0,54 0,57 0,57 .. 0,54 0,54 0,55 0,56 .. 0,54 0,54 0,55 0,56 .. 0,54 0,55 0,55 0,57 .. 0,54 0,55 0,55 0,57 .. 0,54 0,55 0,55 0,57 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)5 prosent 34,1 31,8 31,7 30,7 .. 31,9 31,2 29,2 29,5 .. 33,3 32,9 32,4 31,6 .. 33,0 32,5 32,0 31,2 .. 32,6 33,1 33,1 31,9 .. 32,6 33,1 33,1 31,9 .. 32,6 33,1 33,1 31,9 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)1 prosent 46,3 47,6 47,8 47,7 .. 47,5 48,1 48,7 33,2 .. 46,1 46,5 47,0 47,5 .. 45,8 46,3 46,8 47,4 .. 43,0 42,8 43,9 45,5 .. 43,0 42,8 43,9 45,5 .. 43,0 42,8 43,9 45,5 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)7 prosent 11,4 12,7 11,3 11,4 .. 12,3 11,6 11,7 11,3 .. 13,2 13,0 12,6 12,1 .. 13,6 13,3 12,9 12,4 .. 13,3 13,3 12,9 12,6 .. 13,3 13,3 12,9 12,6 .. 13,3 13,3 12,9 12,6 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)11 prosent 97,6 97,7 100,0 100,0 100,0 86,6 87,7 89,4 89,3 90,3 86,9 87,7 89,2 89,7 90,9 83,7 84,2 86,6 87,8 89,2 89,0 90,7 91,1 91,0 92,3 89,0 90,7 91,1 91,0 92,3 89,0 90,7 91,1 91,0 92,3
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)3 kr 3 185 3 224 3 308 3 645 0 3 186 3 328 3 483 3 788 0 3 119 3 295 3 439 3 710 0 3 097 3 251 3 381 3 642 0 3 074 3 256 3 403 3 654 0 3 074 3 256 3 403 3 654 0 3 074 3 256 3 403 3 654 0
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 4,5 3,6 3,5 6,5 6,0 5,9 5,4 5,3 11,6 11,2 10,7 10,2 9,4 0,0 0,4 0,7 0,2 0,1 0,0 0,4 0,7 0,2 0,1 0,0 0,4 0,7 0,2 0,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)8 timer 0,55 0,78 0,66 0,59 .. 0,63 0,68 0,59 0,64 .. 0,54 0,56 0,55 0,57 .. 0,53 0,55 0,55 0,56 .. 0,45 0,46 0,48 0,48 .. 0,45 0,46 0,48 0,48 .. 0,45 0,46 0,48 0,48 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)9 prosent 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,64 0,64 0,65 0,67 0,00 0,65 0,66 0,67 0,68 0,00 0,69 0,68 0,69 0,75 0,00 0,69 0,68 0,69 0,75 0,00 0,69 0,68 0,69 0,75 0,00
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,6 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,6 4,8 4,7 5,0 5,0 4,6 4,8 4,7 5,0 5,0 4,6 4,8 4,7 5,0 5,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,8 11,9 12,3 13,0 14,2 10,0 10,3 10,5 10,7 10,9 10,5 10,7 11,1 11,3 11,4 10,5 10,6 11,0 11,2 11,2 11,0 11,2 11,8 12,2 12,3 11,0 11,2 11,8 12,2 12,3 11,0 11,2 11,8 12,2 12,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,6 11,4 11,6 11,8 11,8 8,7 9,0 9,2 9,2 9,2 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 10,4 10,6 10,7 10,7 11,4 10,4 10,6 10,7 10,7 11,4 10,4 10,6 10,7 10,7 11,4
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)6 årsverk 35,8 42,0 45,0 45,4 49,9 31,1 33,4 35,7 37,9 40,2 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 38,4 42,3 45,4 47,8 48,1 38,4 42,3 45,4 47,8 48,1 38,4 42,3 45,4 47,8 48,1
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 52,2 47,0 42,7 42,3 47,5 81,8 85,9 84,6 91,4 93,5 88,6 91,8 90,6 90,6 93,5 83,3 87,7 88,6 88,4 90,2 75,9 80,2 71,9 81,0 80,1 75,9 80,2 71,9 81,0 80,1 75,9 80,2 71,9 81,0 80,1
11234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
2SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
31234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
4SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
51234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
6SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
71234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
81234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
91234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
10SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. 1234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
11Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt