KOSTRA nøkkeltall

Hamar - 3403 (Innlandet)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamar Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall . . . . 37,1 49,3 51,8 42,7 50,1 33,5 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 . . . . 40,8
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall . . . . 150,0 137,7 132,7 134,1 146,8 119,8 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 . . . . 153,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent . . . . 6,1 5,7 5,4 4,9 3,3 5,7 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 . . . . 5,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent . . . . 6,2 8,3 8,5 8,3 7,7 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 . . . . 7,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent . . . . 76,9 67,8 69,2 73,5 73,6 71,0 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 . . . . 73,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent . . . . 70,3 65,3 67,1 68,0 68,7 66,3 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 . . . . 66,3
Gruppestørrelse 2 (antall) antall . . . . 16,7 15,5 15,2 15,0 15,8 16,5 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 . . . . 14,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall . . . . 44,8 40,7 40,8 41,0 41,4 42,5 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 . . . . 42,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 19,3 24,6 23,8 23,8 24,6 22,4 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 . . . . 20,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr . . . . 117 801,5 110 820,0 114 957,3 119 932,1 117 514,3 111 516,6 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 . . . . 127 582,3
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt