KOSTRA nøkkeltall

Hamar - 3403 (Innlandet)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamar Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 10,4 7,6 7,5 7,8 8,0 8,6 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 . . . . 8,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . . 208 247 255 297 221 212 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 . . . . 362
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . . 5,28 4,81 4,80 4,82 4,95 4,70 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 . . . . 5,61
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . . 112 96 103 105 73 107 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 . . . . 71
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . . 639 502 522 551 555 563 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 . . . . 565
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . . 201 163 165 178 174 178 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 . . . . 179
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . . 111 108 114 122 112 104 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 . . . . 108
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt