KOSTRA nøkkeltall

Hamar - 0403 (Hedmark)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamar Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 771 785 793 795 776 36 532 37 113 37 648 37 531 39 615 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 4 832 4 915 4 962 5 021 4 893 4 832 4 915 4 962 5 021 4 893 4 832 4 915 4 962 5 021 4 893
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 26 26 26 26 25 19 19 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 45 69 68 69 68 51 53 52 52 53 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 52 57 56 55 55 52 57 56 55 55 52 57 56 55 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 459 1 184 481 624 900 1 225 1 603 1 527 1 565 1 622 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 417 1 340 1 474 1 219 1 685 1 417 1 340 1 474 1 219 1 685 1 417 1 340 1 474 1 219 1 685
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 12 074 12 260 12 871 14 478 4 238 7 642 9 385 9 857 10 191 10 311 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 8 645 14 854 16 718 19 248 8 796 8 645 14 854 16 718 19 248 8 796 8 645 14 854 16 718 19 248 8 796
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 46 40 22 55 .. 31 35 32 35 28 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 26 26 14 27 27 26 26 14 27 27 26 26 14 27 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 25 18 18 0 0 1 516 1 459 1 304 1 497 1 424 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 92 82 66 45 42 92 82 66 45 42 92 82 66 45 42
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,3 1,5 2,2 2,2 2,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,0 1,9 1,9 2,1 1,8 2,0 1,9 1,9 2,1 1,8 2,0 1,9 1,9 2,1 1,8
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 26,5 25,0 20,6 19,4 18,7 21,2 20,8 17,9 16,3 14,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 23,4 21,9 17,8 15,9 14,7 23,4 21,9 17,8 15,9 14,7 23,4 21,9 17,8 15,9 14,7

Kontakt