KOSTRA nøkkeltall

Hamar - 3403 (Innlandet)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamar Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . . 6 529 7 756 8 104 8 487 8 539 8 230 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 . . . . 9 547
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 4,7 5,2 5,0 4,6 4,7 5,6 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 . . . . 5,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 4,3 5,4 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 . . . . 5,2
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . . 3,1 4,5 4,7 4,7 4,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 . . . . 4,2
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . . 47 981 37 843 42 960 44 344 50 422 56 446 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 . . . . 72 500
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . . 44 487 31 730 33 750 32 753 33 830 53 368 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 . . . . 60 315
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . . 418 547 390 457 385 435 407 694 398 336 467 488 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 . . . . 505 967
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . . 18,4 22,0 21,5 19,5 21,5 18,0 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 . . . . 16,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . . 94 78 81 84 86 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 . . . . 85

Kontakt