4407_0101
4407_0101
kostra
2019-09-16T03:03:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Halden, faktaark Plan, byggesak og miljø Halden

KOSTRA nøkkeltall

Halden - 0101 (Østfold)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halden Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 6 4 5 2 573 543 492 444 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 69 74 62 59
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 50 17 80 50 28 20 20 29 24 19 19 26 24 19 19 26 49 22 24 45
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 606 643 567 569 27 488 26 402 25 511 24 947 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 4 212 4 335 4 476 4 657
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 514 437 83 .. 13 525 11 779 11 868 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 724 2 590 1 581
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 16 19 14 .. 17 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 16 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 48 69 34 .. 40 45 44 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 43 35 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 9 9 12 .. 18 17 21 19 18 18 18 18 18 17 18 18 17 10 19 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 10 .. .. 679 614 730 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 7 15 156
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 2 .. 4 240 191 326 234 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 37 10 16 26
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 .. .. 93 72 92 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 70 99 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. 44 45 48 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 31 47 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 100 95 95 96 92 84 86 86 81 84 86 86 81 83 76 81 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall 108 109 .. .. 43 475 11 353 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 296 1 642 0 ..

Kontakt