4404_0101
4404_0101
kostra
2019-06-17T03:38:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Halden, faktaark Klima og energi Halden

KOSTRA nøkkeltall

Halden - 0101 (Østfold)

Klima og energi

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halden Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 110 111 94 60 96 99 103 117 102 109 111 126 101 109 113 127 109 99 103 107
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,50 0,53 0,49 0,56 0,62 0,63 0,62 0,68 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,64 0,64 0,65 0,70
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 94,6 94,4 94,0 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 94,2 93,7 94,4 93,4
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 179 177 103 100 138 148 143 140 147 166 155 153 154 168 158 154 154 144 138 132
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 96 93 80 81 81 81 81 81 84 85 84 83 82 84 83 82 86 84 83 82
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 8 8 15 15 14 14 11 11 12 12 12 12 13 13 10 12 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 4 7 11 10 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 96 93 85 87 93 94 94 94 94 95 95 95 94 95 95 95 94 94 93 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 12 19 32 29 6 7 6 5 7 6 5 5 6 5 4 4 9 9 8 10

Kontakt