KOSTRA nøkkeltall

Halden - 0101 (Østfold)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halden Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 110 111 94 110 101 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 109 99 103 115 126
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,50 0,53 0,49 0,56 0,51 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 94,2 93,7 94,4 93,4 94,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 179 177 103 183 151 138 148 143 143 153 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 154 144 140 139 148
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 96 93 80 81 92 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 86 84 83 82 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 8 8 5 15 15 14 16 16 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 10 12 13 13 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 4 7 11 10 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 4 3
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 96 93 85 87 97 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 94 94 94 93 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 12 19 32 29 8 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 9 9 8 10 8

Kontakt