KOSTRA nøkkeltall

Halden - 0101 (Østfold)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halden Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 4,9 5,3 5,5 5,6 5,4 8,6 8,8 8,8 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,0 8,0 8,3 8,1 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr -13 20 154 157 296 231 251 280 265 287 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 212 204 275 289 279
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,36 3,54 4,09 4,44 4,28 4,76 4,93 4,90 4,83 4,41 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 4,25 4,88 4,97 4,99 4,48
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 20 28 29 32 68 82 92 100 99 108 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 72 68 75 85 100
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 319 375 385 420 340 442 464 474 521 599 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 525 475 487 496 559
Herav utgifter til renhold (kr) kr 81 113 122 132 132 142 147 154 155 174 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 176 159 162 163 186
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 110 111 94 110 101 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 109 99 103 115 126
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt