KOSTRA nøkkeltall

Halden - 0101 (Østfold)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halden Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 007 1 032 1 022 1 369 1 365 999 1 063 1 090 1 173 1 203 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 876 919 946 1 102 1 106
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 740 773 743 1 048 1 022 791 857 882 952 971 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 679 777 838 795 890
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 267 259 279 321 343 209 207 207 221 232 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 197 141 108 306 216
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 854 858 830 1 024 1 037 708 742 746 806 826 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 660 689 706 784 792
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 142 135 133 115 111 64 54 49 62 65 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 72 -15 -41 127 29
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 712 724 697 908 926 643 688 697 743 761 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 588 704 747 656 763
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,18 1,17 1,12 1,06 1,03 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,78 0,67 0,62 0,82 0,64
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,26 0,26 0,32 0,32 0,29 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,25 0,24 0,20 0,25 0,20
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,92 0,91 0,80 0,74 0,74 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,53 0,43 0,42 0,57 0,44
Antall bygningsbranner (antall) antall 24 14 17 23 29 910 993 1 083 1 187 1 198 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 187 166 172 200 172
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 99 28 85 74 61 5 493 4 098 3 680 3 255 2 987 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 788 694 705 691 585

Kontakt