KOSTRA nøkkeltall

Halden - 0101 (Østfold)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halden Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 558 548 541 537 495 36 532 37 113 37 648 37 531 39 706 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 5 859 6 236 6 124 5 776 5 775
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 18 18 17 17 16 19 19 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 21 21 19 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 85 85 86 86 93 51 53 52 52 53 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 71 69 66 62 65
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 39 350 30 244 156 1 225 1 603 1 527 1 565 1 763 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 030 840 985 834 700
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 201 409 542 2 027 7 642 9 385 9 857 10 191 10 522 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 9 347 11 742 10 643 12 630 12 859
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 11 17 21 22 26 31 35 32 35 28 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 33 32 41 29 30
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 7 22 15 21 24 1 516 1 459 1 304 1 497 1 462 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 189 219 238 250 261
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,4 1,7 1,0 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 31,4 30,7 27,0 24,8 23,8 21,2 20,8 17,9 16,3 14,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 26,7 25,4 21,5 19,6 18,7

Kontakt