4394_0101
4394_0101
kostra
2019-06-16T01:19:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Halden, faktaark Barnevern Halden

KOSTRA nøkkeltall

Halden - 0101 (Østfold)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halden Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 082 8 293 7 419 . 5 892 6 353 7 565 . 6 415 6 854 7 978 . 6 451 6 879 7 972 . 7 721 8 683 9 498 .
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,4 5,2 4,5 . 4,3 4,5 4,6 . 4,3 4,6 4,6 . 4,3 4,6 4,7 . 4,8 5,0 4,9 .
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,4 5,6 5,0 . 4,3 4,5 4,7 . 4,4 4,7 4,9 . 4,5 4,8 4,9 . 4,6 5,0 5,0 .
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,7 4,1 4,5 . 3,4 3,5 3,6 . 3,7 3,8 3,9 . 3,7 3,8 3,8 . 4,0 4,3 4,6 .
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 27 545 24 872 28 549 . 41 392 43 177 44 682 . 43 172 44 795 46 496 . 44 612 46 002 47 588 . 42 829 42 957 42 826 .
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 33 934 51 545 33 647 . 32 236 35 010 39 698 . 33 347 34 874 37 963 . 33 639 34 898 37 956 . 27 395 31 930 31 207 .
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 418 279 401 783 410 481 . 392 769 409 933 447 266 . 376 779 392 767 429 998 . 373 089 390 110 427 473 . 421 879 439 417 453 751 .
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,8 24,4 24,4 . 20,2 20,0 19,8 . 20,0 19,9 19,9 . 19,7 19,8 19,6 . 20,0 23,5 21,4 .
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 73 69 74 . 85 87 87 . 82 85 86 . 83 86 87 . 71 71 75 .

Kontakt