KOSTRA nøkkeltall

Halden - 3001 (Viken)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halden Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Viken
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . . 8 280 7 756 8 104 8 487 8 539 8 230 6 854 7 978 8 318 8 391 8 046 6 879 7 972 8 384 8 370 7 996 . . . . 8 028
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 5,4 5,2 5,0 4,6 4,7 5,6 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 . . . . 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 4,8 5,4 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 4,9 4,8 4,8 4,6 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 . . . . 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . . 4,8 4,5 4,7 4,7 4,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 . . . . 3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . . 36 949 37 843 42 960 44 344 50 422 55 546 44 795 46 496 49 927 54 773 56 201 46 002 47 588 51 176 56 100 57 913 . . . . 52 247
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . . 40 292 31 730 33 750 32 753 33 830 53 494 34 874 37 963 39 258 41 685 44 547 34 898 37 956 39 325 41 998 45 118 . . . . 46 211
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . . 314 577 390 457 385 435 407 694 398 336 469 876 392 767 429 998 443 890 444 023 433 767 390 110 427 473 441 638 440 539 427 441 . . . . 453 086
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . . 22,1 22,0 21,5 19,5 21,5 18,0 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 . . . . 17,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . . 93 78 81 84 86 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 . . . . 92

Kontakt