KOSTRA nøkkeltall

Hadsel - 1866 (Nordland)

Befolkningsprofil

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hadsel Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 8 082 8 009 8 042 8 091 8 061 427 467 428 873 429 843 433 115 513 572 169 812 170 705 170 512 170 131 63 406 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 241 906 242 866 243 335 243 385 242 473 241 906 242 866 243 335 243 385 242 473 241 906 242 866 243 335 243 385 242 473
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)1 per 1000 9,4 8,6 11,1 8,2 7,8 10,1 9,9 12,8 9,0 10,3 10,2 10,3 10,3 9,2 27,1 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,1 9,6 9,4 9,0 8,8 10,1 9,6 9,4 9,0 8,8 10,1 9,6 9,4 9,0 8,8
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)2 per 1000 10,4 11,6 10,7 10,1 11,5 9,5 9,3 12,5 9,5 10,5 8,6 8,7 9,3 8,4 25,9 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 9,5 9,2 9,4 9,2 9,4 9,5 9,2 9,4 9,2 9,4 9,5 9,2 9,4 9,2 9,4
Netto innflytting (antall)3 antall 38 -51 30 65 -3 1 271 1 149 826 -19 -422 253 619 -334 -542 -642 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 92 862 433 89 -787 92 862 433 89 -787 92 862 433 89 -787
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,1 10,9 10,6 10,7 10,5 10,3 10,2 13,8 10,1 11,6 10,3 10,2 10,6 10,1 28,8 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 10,1 10,0 9,9 9,9 10,4 10,1 10,0 9,9 9,9 10,4 10,1 10,0 9,9 9,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 67,3 68,4 65,7 63,7 64,6 65,3 64,8 85,0 63,4 71,0 64,9 64,8 67,8 63,6 170,8 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 66,8 66,3 65,4 64,6 63,9 66,8 66,3 65,4 64,6 63,9 66,8 66,3 65,4 64,6 63,9
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,1 1,4 1,2 1,5 2,0 1,9 1,8 1,9 1,4 1,4 1,7 1,6 1,3 1,3 3,5 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,8 1,6 1,2 1,3 1,3 1,8 1,6 1,2 1,3 1,3 1,8 1,6 1,2 1,3 1,3
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 11,1 11,3 11,8 12,5 13,2 10,1 10,6 14,8 15,1 13,0 10,3 10,8 11,7 12,1 32,4 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 9,1 9,7 10,2 10,4 10,5 9,1 9,7 10,2 10,4 10,5 9,1 9,7 10,2 10,4 10,5
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,69 1,63 1,54 1,54 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,69 .. .. .. 1,80 1,69 .. .. .. 1,80 1,69 .. .. ..
1Tall for fødde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
2Tall for døde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
3Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt