KOSTRA nøkkeltall

Hábmer - Hamarøy - 1875 (Nordland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 942 2 002 2 061 2 337 2 459 2 047 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 1 346 1 429 1 556 1 657 1 648
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 639 1 696 1 690 1 886 2 031 1 559 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 1 107 1 149 1 269 1 326 1 325
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 303 305 372 451 428 488 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 239 280 287 331 323
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 370 1 515 1 545 1 778 1 832 1 460 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 987 1 022 1 133 1 180 1 128
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 34 21 62 96 65 106 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 67 94 84 106 80
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 336 1 494 1 483 1 681 1 767 1 354 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 921 928 1 048 1 074 1 048
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,70 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 0,66 0,66 0,75 0,67 0,79
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,19 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 0,29 0,26 0,30 0,28 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,51 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,37 0,40 0,45 0,39 0,47
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 2 85 79 70 81 60 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 111 173 197 183 133
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 8 441 428 335 393 231 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 803 659 549 691 547

Kontakt