KOSTRA nøkkeltall

Hábmer - Hamarøy - 1875 (Nordland)

Bolig

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . . . 99 2 900 2 922 2 833 3 073 2 908 96 397 98 092 97 142 96 435 94 717 109 006 110 994 110 171 109 495 107 926 6 787 6 983 7 000 6 927 6 512
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . . . 37 39 39 39 39 33 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 28 29 29 29 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . . . 39 44 48 47 50 53 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 54 52 53 54 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . . . 35 1 836 2 411 2 383 2 679 1 121 1 527 1 426 1 526 1 621 1 414 1 648 1 473 1 509 1 495 1 339 1 389 1 455 1 254 1 181 1 258
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . . . 31 350 9 225 8 273 9 471 7 918 10 296 9 138 9 216 9 560 9 579 9 947 9 673 9 865 10 293 10 413 10 624 5 793 8 277 7 661 8 016 9 046
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . . . 0 28 34 31 18 14 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 29 23 21 23 26
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . . . 0 6 11 8 5 9 2 638 2 449 2 661 2 606 2 605 3 477 3 323 3 473 3 574 3 629 147 138 109 106 125
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . . . .. 2,0 2,6 2,8 2,9 .. 1,3 1,4 1,4 1,4 .. 1,2 1,3 1,3 1,3 .. 1,7 1,7 1,9 2,0 ..
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . . . .. 13,1 9,8 8,5 10,5 .. 18,9 16,2 14,6 13,4 .. 20,0 17,3 15,7 14,5 .. 18,7 14,6 12,4 10,9 ..

Kontakt