KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,7 1,4 4,3 3,0 6,2 4,2 2,7 1,4 1,4 2,0 4,2 2,7 1,4 1,4 2,0 3,3 2,7 1,0 -0,2 2,2 3,3 2,7 1,0 -0,2 2,2 2,8 2,6 1,5 0,0 1,3 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 5,0 4,9 3,3 4,3 3,7
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,2 2,1 2,8 2,1 0,0 2,4 1,8 1,3 1,0 0,0 2,4 1,8 1,3 1,0 0,0 2,1 1,7 1,2 0,8 0,0 2,1 1,7 1,2 0,8 0,0 1,7 1,5 1,1 0,8 -0,2 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 2,1 2,0 1,5 2,9 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 30,3 26,6 20,8 21,0 22,3 24,5 24,1 23,5 18,2 20,1 24,5 24,1 23,5 18,2 20,1 24,3 25,9 26,3 21,7 21,9 24,3 25,9 26,3 21,7 21,9 15,6 16,7 17,0 17,2 20,3 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 20,3 22,3 19,7 19,5 20,5
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 19,7 29,0 38,2 34,5 27,8 42,8 45,5 49,9 57,5 56,7 42,8 45,5 49,9 57,5 56,7 26,8 29,5 31,8 57,2 53,3 26,8 29,5 31,8 57,2 53,3 49,5 50,2 51,8 54,1 49,9 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 29,0 29,3 34,4 37,3 38,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 90,0 98,1 96,3 94,0 90,4 105,6 109,9 114,7 121,5 124,6 105,6 109,9 114,7 121,5 124,6 87,8 93,1 98,1 116,1 122,3 87,8 93,1 98,1 116,1 122,3 102,1 103,1 106,1 108,8 114,7 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 97,3 99,5 101,4 103,3 107,6
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 49 005 50 896 52 049 54 235 56 343 49 315 50 737 52 283 54 708 57 824 49 315 50 737 52 283 54 708 57 824 51 953 53 530 55 089 55 926 56 495 51 953 53 530 55 089 55 926 56 495 53 962 55 170 56 830 59 704 56 908 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 51 680 52 775 54 367 56 449 58 394
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 16,4 15,3 17,9 18,0 17,3 13,4 14,4 14,2 12,2 10,4 13,4 14,4 14,2 12,2 10,4 9,5 10,4 10,6 9,7 10,4 9,5 10,4 10,6 9,7 10,4 7,2 8,1 8,7 9,3 8,9 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 13,6 15,5 16,1 17,2 14,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 33,9 29,9 21,6 15,3 18,4 19,1 18,1 18,1 16,6 17,3 19,1 18,1 18,1 16,6 17,3 13,3 13,7 16,1 17,3 17,4 13,3 13,7 16,1 17,3 17,4 15,3 13,4 13,3 15,0 13,1 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 17,0 17,0 16,5 14,6 15,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 45,4 45,6 59,9 70,1 68,9 31,1 34,1 31,9 34,4 38,8 31,1 34,1 31,9 34,4 38,8 24,1 21,6 29,0 38,5 31,0 24,1 21,6 29,0 38,5 31,0 26,9 31,1 29,5 28,2 23,6 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 50,2 50,7 53,2 41,1 53,5

Kontakt