KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall 4 1 4 5 1 132 129 143 130 139 132 129 143 130 139 84 79 87 75 71 84 79 87 75 71 195 233 192 87 64 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 129 88 89 92 68
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall 1 3 0 5 1 33 62 40 64 50 33 62 40 64 50 29 45 35 30 26 29 45 35 30 26 43 69 79 29 16 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 41 42 30 41 45
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager 122 290 59 104 104 109 135 123 127 122 109 135 123 127 122 102 104 102 170 146 102 104 102 170 146 129 116 130 151 180 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 176 173 168 139 148
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall 4 2 4 4 8 42 49 65 120 71 42 49 65 120 71 22 17 20 42 51 22 17 20 42 51 61 54 71 90 44 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 156 79 111 105 114
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall 93 234 171 209 162 4 482 3 344 3 521 4 093 4 530 4 482 3 344 3 521 4 093 4 530 3 321 2 391 2 294 2 103 2 732 3 321 2 391 2 294 2 103 2 732 7 330 5 863 4 949 3 317 3 452 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 2 752 3 973 3 186 3 308 3 147
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 93 80 60 24 100 4 482 4 544 4 113 4 639 5 449 4 482 4 544 4 113 4 639 5 449 3 321 3 016 2 773 2 300 3 698 3 321 3 016 2 773 2 300 3 698 7 112 6 919 6 798 3 362 3 497 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 2 747 2 474 2 815 2 630 2 303
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager 37 29 48 49 99 43 35 40 38 51 43 35 40 38 51 31 40 42 39 52 31 40 42 39 52 30 37 39 48 48 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 37 38 41 43 47
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager 19 19 19 19 20 20 18 20 17 20 20 18 20 17 20 14 30 20 22 24 14 30 20 22 24 15 19 17 19 19 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 17 16 19 18 18
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 7,5 12,6 .. .. 40,0 17,4 16,6 18,6 26,7 23,5 17,4 16,6 18,6 26,7 23,5 19,2 19,9 22,6 25,6 21,1 19,2 19,9 22,6 25,6 21,1 20,3 22,0 24,0 18,6 21,0 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 23,4 27,8 29,2 30,2 26,6
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall 36 13 18 20 18 259 291 282 384 430 259 291 282 384 430 194 195 194 163 304 194 195 194 163 304 354 368 388 286 347 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 406 365 372 390 381
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall 7 2 2 7 3 804 681 745 615 541 804 681 745 615 541 684 584 537 362 439 684 584 537 362 439 879 823 727 378 474 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 1 523 951 881 667 600

Kontakt