KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 97 103 106 113 100 100 100 99 99 100 100 100 99 99 99 100 98 100 100 99 100 98 100 100 98 99 108 100 100 98 97 99 98 98 98 97 99 98 98 98 95 93 98 101
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 2 887 3 003 3 213 3 438 3 438 4 400 4 586 4 818 4 298 4 421 4 400 4 586 4 818 4 298 4 421 3 693 3 961 4 354 4 390 4 208 3 693 3 961 4 354 4 390 4 208 3 624 3 710 3 819 3 977 3 810 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 3 016 3 055 3 428 3 604 3 737
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,19 0,26 0,30 0,22 0,28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,56 0,57 0,65 0,63 0,62 0,60 0,61 0,69 0,66 0,50 0,55 0,61 0,61 0,63
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 44,2 44,2 42,9 20,0 20,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 55,9 57,7 60,9 35,3 40,6 62,4 22,4 21,3 24,5 79,8 20,7

Kontakt