KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 136 119 124 129 100 107 108 127 120 95 107 108 127 120 95 108 114 122 112 104 108 114 122 112 104 111 114 131 134 92 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 116 114 114 128 91
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,84 0,75 0,78 0,75 0,59 0,68 0,68 0,74 0,69 0,53 0,68 0,68 0,74 0,69 0,53 0,67 0,67 0,69 0,65 0,55 0,67 0,67 0,69 0,65 0,55 0,73 0,72 0,78 0,76 0,50 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,66 0,63 0,71 0,66 0,49
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 84,5 85,7 86,6 89,6 92,3 95,3 95,3 95,0 96,0 97,2 95,3 95,3 95,0 96,0 97,2 96,5 96,1 96,3 96,3 95,1 96,5 96,1 96,3 96,3 95,1 97,9 97,5 97,5 97,4 98,2 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 93,3 93,2 92,5 92,5 92,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 212 175 156 150 135 152 141 151 132 150 152 141 151 132 150 129 140 148 140 136 129 140 148 140 136 174 163 148 150 132 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 160 160 136 144 135
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 67 77 80 76 76 83 81 81 86 89 83 81 81 86 89 86 86 88 85 80 86 86 88 85 80 84 86 84 81 85 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 86 87 86 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 15 17 15 20 18 12 12 12 7 7 12 12 12 7 7 10 8 11 10 14 10 8 11 10 14 11 11 13 15 13 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 4 3 5 7 5
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 2 2 1 2 0 2 2 1 1 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 18 7 6 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 7 6 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 4 5 5 3 2 4 5 5 3 2 3 0 3 3 2 3 0 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 72 85 86 91 90 94 94 95 97 98 94 94 95 97 98 96 95 97 97 95 96 95 97 97 95 96 96 96 96 99 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 90 91 92 92 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 35 14 12 9 12 7 6 5 5 3 7 6 5 5 3 5 7 2 3 8 5 7 2 3 8 4 3 2 3 0 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 18 15 15 13 12

Kontakt