KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 119 124 129 100 134 108 127 120 95 137 108 127 120 95 137 114 122 112 104 167 114 122 112 104 167 114 131 134 92 154 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 114 114 128 91 150
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,75 0,78 0,75 0,59 0,73 0,68 0,74 0,69 0,53 0,73 0,68 0,74 0,69 0,53 0,73 0,67 0,69 0,65 0,55 0,81 0,67 0,69 0,65 0,55 0,81 0,72 0,78 0,76 0,50 0,70 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 0,63 0,71 0,66 0,49 0,78
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 85,7 86,6 89,6 92,3 88,4 95,3 95,0 96,0 97,2 96,8 95,3 95,0 96,0 97,2 96,8 96,1 96,3 96,3 95,1 94,5 96,1 96,3 96,3 95,1 94,5 97,5 97,5 97,4 98,2 98,2 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 93,2 92,5 92,5 92,6 92,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 175 156 150 135 139 141 151 132 154 144 141 151 132 154 144 140 148 140 136 142 140 148 140 136 142 163 148 150 129 154 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 160 136 144 135 144
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 77 80 76 76 76 81 81 86 90 86 81 81 86 90 86 86 88 85 80 78 86 88 85 80 78 86 84 81 85 84 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 87 86 85 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 17 15 20 18 17 12 12 7 6 8 12 12 7 6 8 8 11 10 14 15 8 11 10 14 15 11 13 15 13 14 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 3 5 7 5 6
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 7 6 4 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 4 1 0 1 3 4 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 6 6 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 85 86 91 90 89 94 95 97 98 96 94 95 97 98 96 95 97 97 95 94 95 97 97 95 94 96 96 96 99 99 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 91 92 92 93 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 14 12 9 12 14 6 5 5 3 5 6 5 5 3 5 7 2 3 8 9 7 2 3 8 9 3 2 3 1 0 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 15 15 13 12 12

Kontakt