KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 21 399 22 804 23 945 25 596 25 717 20 270 21 228 22 741 23 545 27 331 20 270 21 228 22 741 23 545 27 331 26 382 27 575 29 372 28 535 28 163 26 382 27 575 29 372 28 535 28 163 28 573 29 920 32 236 34 180 28 385 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 21 065 22 096 23 593 24 891 25 431
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 257,4 260,3 273,2 271,7 282,9 242,5 252,0 260,9 257,6 291,4 242,5 252,0 260,9 257,6 291,4 331,8 321,9 331,9 307,0 300,2 331,8 321,9 331,9 307,0 300,2 355,0 367,7 368,2 377,8 312,9 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 251,1 256,7 265,6 268,4 275,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 28,0 28,5 28,4 29,4 29,7 29,1 29,2 29,7 30,0 31,2 29,1 29,2 29,7 30,0 31,2 34,1 34,0 34,8 32,4 32,3 34,1 34,0 34,8 32,4 32,3 33,7 33,2 34,6 34,6 34,3 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 28,4 28,4 28,8 29,7 28,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 82,4 83,2 82,3 84,3 84,0 77,0 77,2 76,6 77,0 79,3 77,0 77,2 76,6 77,0 79,3 75,7 77,9 78,0 79,1 78,6 75,7 77,9 78,0 79,1 78,6 77,7 77,7 77,9 78,8 78,6 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 79,0 79,5 79,5 80,1 80,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,61 0,61 0,65 0,63 0,65 0,51 0,52 0,53 0,56 0,55 0,51 0,52 0,53 0,56 0,55 0,56 0,54 0,56 0,55 0,58 0,56 0,54 0,56 0,55 0,58 0,53 0,54 0,53 0,57 0,60 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,62 0,61 0,63 0,63 0,67
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 31,7 29,3 27,9 25,3 24,9 31,7 31,3 30,1 27,8 28,8 31,7 31,3 30,1 27,8 28,8 34,5 33,9 32,8 31,4 27,4 34,5 33,9 32,8 31,4 27,4 35,9 36,4 36,2 34,0 26,6 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 28,2 28,2 27,5 26,5 24,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 53,4 54,4 53,2 55,3 54,2 49,6 49,9 34,6 52,2 50,0 49,6 49,9 34,6 52,2 50,0 44,5 44,9 29,6 50,2 50,1 44,5 44,9 29,6 50,2 50,1 45,6 45,8 29,9 46,2 51,2 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 50,2 51,2 51,4 51,9 52,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,9 11,5 10,6 10,4 11,8 12,7 11,1 10,7 10,6 9,9 12,7 11,1 10,7 10,6 9,9 16,1 11,5 11,1 10,0 10,9 16,1 11,5 11,1 10,0 10,9 10,9 12,3 12,0 11,9 10,4 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,1 12,7 12,7 12,7 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 86,2 84,8 85,6 88,8 91,2 86,2 84,8 85,6 88,8 91,2 80,9 86,1 86,6 89,5 88,9 80,9 86,1 86,6 89,5 88,9 90,6 91,3 91,8 94,3 85,2 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 90,9 91,8 96,1 96,0 96,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 715 3 864 4 140 4 325 4 322 3 520 3 636 3 890 3 986 4 134 3 520 3 636 3 890 3 986 4 134 3 254 3 369 3 613 4 024 4 150 3 254 3 369 3 613 4 024 4 150 3 255 3 349 3 606 3 850 4 138 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 605 3 709 3 911 3 993 4 069
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 2,4 1,6 1,3 2,1 2,1 2,4 1,6 1,3 2,5 2,4 2,2 4,5 0,9 2,5 2,4 2,2 4,5 0,9 0,1 0,1 0,1 1,1 4,2 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 13,4 12,8 11,3 10,4 8,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,58 0,42 0,49 0,50 0,51 0,50 0,55 0,58 0,58 0,54 0,50 0,55 0,58 0,58 0,54 0,34 0,45 0,49 0,52 0,57 0,34 0,45 0,49 0,52 0,57 0,52 0,46 0,49 0,49 0,66 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,62 0,60 0,62 0,56 0,67
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 1,26 1,16 1,05 0,88 0,00 0,00 0,71 0,68 0,71 0,00 0,00 0,71 0,68 0,71 0,00 0,00 0,83 0,82 0,50 0,00 0,00 0,83 0,82 0,50 0,00 0,00 0,73 0,77 0,42 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,49 0,58 0,60 0,65 0,60
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,7 3,8 3,7 4,2 4,1 4,6 4,5 4,6 4,9 5,2 4,6 4,5 4,6 4,9 5,2 4,5 4,3 4,7 4,7 5,3 4,5 4,3 4,7 4,7 5,3 4,8 4,7 4,9 5,0 5,1 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,2 4,2 4,4 4,7 5,1
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,3 9,3 10,0 9,6 13,0 9,3 9,8 9,8 10,1 11,3 9,3 9,8 9,8 10,1 11,3 10,5 10,4 10,6 10,8 11,1 10,5 10,4 10,6 10,8 11,1 11,8 12,1 12,4 12,4 11,3 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 9,8 10,1 10,4 10,3 10,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,2 7,2 8,2 8,0 7,6 8,5 8,6 8,6 8,4 9,1 8,5 8,6 8,6 8,4 9,1 9,2 9,5 9,7 9,1 9,0 9,2 9,5 9,7 9,1 9,0 9,7 10,1 10,2 10,5 9,2 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 7,4 7,6 7,8 8,1 8,0
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 28,1 29,3 32,5 33,7 41,5 36,9 41,2 45,1 46,1 47,6 36,9 41,2 45,1 46,1 47,6 40,7 42,1 49,6 48,9 48,3 40,7 42,1 49,6 48,9 48,3 43,0 45,2 47,3 51,3 41,7 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 29,5 31,3 38,0 39,3 41,3
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 96,1 97,9 96,5 100,0 97,1 92,9 93,7 85,1 90,0 78,3 92,9 93,7 85,1 90,0 78,3 92,1 92,7 93,5 93,2 67,0 92,1 92,7 93,5 93,2 67,0 92,8 91,1 91,9 95,6 86,3 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 87,3 88,6 90,0 93,8 69,7

Kontakt