KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 198,5 182,0 52,4 47,5 54,7 50,2 46,0 41,8 39,1 39,3 50,2 46,0 41,8 39,1 39,3 51,8 42,7 50,1 33,5 30,3 51,8 42,7 50,1 33,5 30,3 48,5 48,3 53,0 29,8 31,7 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 33,4 33,4 31,8 32,2 32,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 132,3 152,8 151,9 149,0 143,8 130,6 132,8 136,8 138,2 133,7 130,6 132,8 136,8 138,2 133,7 132,7 134,1 146,8 119,8 124,0 132,7 134,1 146,8 119,8 124,0 147,3 152,7 148,7 150,6 151,4 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 126,6 128,2 124,2 129,0 131,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 1,1 0,7 1,1 1,7 1,5 3,4 3,4 3,7 3,6 3,6 3,4 3,4 3,7 3,6 3,6 5,4 4,9 3,3 5,7 5,6 5,4 4,9 3,3 5,7 5,6 4,2 3,8 3,9 5,2 5,0 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 6,0 5,4 5,3 5,0 5,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 6,6 6,2 6,2 5,8 6,4 7,1 7,1 7,3 7,3 7,6 7,1 7,1 7,3 7,3 7,6 8,5 8,3 7,7 7,9 8,1 8,5 8,3 7,7 7,9 8,1 8,6 8,6 8,4 7,9 8,1 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 7,8 8,1 7,9 7,6 7,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 64,4 66,4 74,4 68,6 73,8 70,7 72,2 74,6 71,1 71,4 70,7 72,2 74,6 71,1 71,4 69,2 73,5 73,6 71,0 70,9 69,2 73,5 73,6 71,0 70,9 68,9 69,4 73,6 73,3 73,3 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 74,8 74,9 75,4 72,9 74,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 66,9 68,6 76,2 70,6 69,4 66,9 67,7 66,8 66,5 68,7 66,9 67,7 66,8 66,5 68,7 67,1 68,0 68,7 66,3 66,8 67,1 68,0 68,7 66,3 66,8 65,5 66,9 67,5 68,0 68,8 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 72,7 73,5 71,6 72,6 71,3
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 15,2 16,8 16,5 16,0 16,2 17,4 17,2 16,6 16,0 15,8 17,4 17,2 16,6 16,0 15,8 15,2 15,0 15,8 16,5 16,5 15,2 15,0 15,8 16,5 16,5 15,1 15,3 14,8 16,8 16,7 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 17,1 16,9 16,2 16,0 15,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,9 40,0 40,9 41,0 41,3 40,9 41,6 41,7 42,2 42,6 40,9 41,6 41,7 42,2 42,6 40,8 41,0 41,4 42,5 42,5 40,8 41,0 41,4 42,5 42,5 40,8 41,0 41,3 42,8 43,3 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 41,5 41,7 41,7 42,8 43,0
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 27,5 28,0 27,1 27,0 28,1 25,7 25,7 25,9 24,6 25,2 25,7 25,7 25,9 24,6 25,2 23,8 23,8 24,6 22,4 23,8 23,8 23,8 24,6 22,4 23,8 23,4 23,2 23,1 22,0 22,2 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 23,9 24,2 24,4 23,5 24,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 96 621,0 99 297,9 100 848,6 99 673,9 107 408,0 102 946,4 107 380,3 110 611,6 116 450,7 124 594,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 116 450,7 124 594,3 114 957,3 119 932,1 117 514,3 111 516,6 120 870,6 114 957,3 119 932,1 117 514,3 111 516,6 120 870,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 109 170,0 115 748,0 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 100 743,7 105 810,6 108 492,5 107 786,1 116 279,8
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt