KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 595 633 610 625 688 922 987 1 004 1 259 1 342 922 987 1 004 1 259 1 342 1 096 1 149 1 162 1 396 1 470 1 096 1 149 1 162 1 396 1 470 1 280 1 404 1 483 1 313 1 432 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 1 060 1 137 1 343 1 335 1 406
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 520 541 533 520 570 723 772 790 1 027 1 075 723 772 790 1 027 1 075 920 925 964 1 109 1 185 920 925 964 1 109 1 185 968 1 080 1 129 1 097 1 195 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 913 987 1 197 1 182 1 261
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 75 91 77 105 118 199 215 214 231 267 199 215 214 231 267 176 225 198 287 285 176 225 198 287 285 311 324 353 216 237 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 147 150 145 153 146
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 516 511 496 422 476 616 674 702 816 902 616 674 702 816 902 775 824 859 869 981 775 824 859 869 981 934 1 020 1 061 804 910 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 757 825 855 816 858
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -1 16 3 -19 -7 34 43 34 44 73 34 43 34 44 73 -9 23 9 55 77 -9 23 9 55 77 90 83 113 73 73 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 50 54 11 0 20
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 517 495 493 440 483 582 631 668 772 829 582 631 668 772 829 784 801 850 814 904 784 801 850 814 904 844 937 947 731 837 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 706 771 844 816 838
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,16 0,16 0,16 0,24 0,29 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 0,63 0,64 0,57 0,65 0,65
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,11 0,11 0,11 0,16 0,21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,19 0,19 0,15 0,20 0,20
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 0,44 0,45 0,42 0,45 0,45
Antall bygningsbranner (antall) antall 9 9 11 13 11 228 219 182 317 329 228 219 182 317 329 112 105 121 260 282 112 105 121 260 282 291 321 336 321 335 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 198 210 222 207 241
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 31 59 59 57 42 490 577 452 1 019 791 490 577 452 1 019 791 360 366 385 580 677 360 366 385 580 677 1 167 1 127 1 331 709 636 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 619 574 548 557 626

Kontakt