KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 502 595 633 610 625 859 922 987 1 004 1 259 859 922 987 1 004 1 259 1 026 1 096 1 149 1 162 1 396 1 026 1 096 1 149 1 162 1 396 1 244 1 280 1 404 1 483 1 313 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 957 1 060 1 137 1 343 1 335
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 437 520 541 533 520 667 723 772 790 1 027 667 723 772 790 1 027 856 920 925 964 1 109 856 920 925 964 1 109 952 968 1 080 1 129 1 097 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 809 913 987 1 197 1 182
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 64 75 91 77 105 192 199 215 214 231 192 199 215 214 231 171 176 225 198 287 171 176 225 198 287 292 311 324 353 216 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 147 147 150 145 153
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 424 516 511 496 422 563 616 674 702 816 563 616 674 702 816 718 775 824 859 869 718 775 824 859 869 919 934 1 020 1 061 804 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 717 757 825 855 816
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -11 -1 16 3 -19 29 34 43 34 44 29 34 43 34 44 -13 -9 23 9 55 -13 -9 23 9 55 80 90 83 113 73 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 53 50 54 11 0
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 435 517 495 493 440 534 582 631 668 772 534 582 631 668 772 731 784 801 850 814 731 784 801 850 814 838 844 937 947 731 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 664 706 771 844 816
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,16 0,16 0,16 0,16 0,24 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,65 0,63 0,64 0,57 0,65
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,11 0,11 0,11 0,11 0,16 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,18 0,19 0,19 0,15 0,20
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 0,47 0,44 0,45 0,42 0,45
Antall bygningsbranner (antall) antall 12 9 9 11 13 202 228 219 182 317 202 228 219 182 317 113 112 105 121 260 113 112 105 121 260 273 291 321 336 321 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 196 198 210 222 207
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 51 31 59 59 57 622 490 577 452 1 019 622 490 577 452 1 019 430 360 366 385 580 430 360 366 385 580 1 292 1 167 1 127 1 331 709 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 845 619 574 548 557

Kontakt