KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 281 276 262 265 256 6 300 6 192 6 267 5 810 9 737 6 300 6 192 6 267 5 810 9 737 4 220 4 190 4 184 4 271 8 519 4 220 4 190 4 184 4 271 8 519 10 032 10 449 10 472 11 684 11 398 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 7 775 7 780 7 616 7 661 7 511
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 15 15 14 14 13 16 16 16 15 17 16 16 16 15 17 22 22 22 20 18 22 22 22 20 18 23 24 24 23 21 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 19 19 20 20 20 57 57 56 59 62 57 57 56 59 62 64 66 68 66 53 64 66 68 66 53 61 60 62 63 54 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 43 44 45 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 760 2 839 1 033 343 509 1 607 1 534 1 421 2 260 1 399 1 607 1 534 1 421 2 260 1 399 1 625 1 816 1 988 1 368 1 390 1 625 1 816 1 988 1 368 1 390 1 605 1 197 1 663 1 730 668 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 688 1 500 1 348 1 295 1 417
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 31 203 0 0 0 6 001 6 443 6 271 7 600 10 676 6 001 6 443 6 271 7 600 10 676 10 447 10 013 10 503 9 699 9 428 10 447 10 013 10 503 9 699 9 428 13 027 13 467 13 778 10 347 11 270 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 12 382 10 887 10 579 11 312 11 580
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 35 44 47 49 57 30 30 31 32 23 30 30 31 32 23 17 16 21 25 28 17 16 21 25 28 21 19 15 22 29 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 27 31 24 28 31
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 6 8 3 9 3 135 127 113 119 143 135 127 113 119 143 39 37 25 26 306 39 37 25 26 306 134 157 109 132 401 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 325 325 381 403 393
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,0 1,1 0,6 0,9 0,2 0,9 1,0 1,0 1,6 1,5 0,9 1,0 1,0 1,6 1,5 1,2 1,4 1,4 1,9 1,5 1,2 1,4 1,4 1,9 1,5 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 12,2 10,3 8,8 8,7 10,8 14,7 12,1 10,4 12,6 12,6 14,7 12,1 10,4 12,6 12,6 17,6 14,5 12,9 15,6 17,7 17,6 14,5 12,9 15,6 17,7 18,2 15,1 13,2 12,9 17,1 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 17,0 15,4 14,0 12,7 13,9

Kontakt