KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 276 262 265 256 252 6 192 6 267 5 810 9 737 9 836 6 192 6 267 5 810 9 737 9 836 4 190 4 184 4 271 8 519 9 087 4 190 4 184 4 271 8 519 9 087 10 449 10 472 11 684 11 398 11 180 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 7 780 7 616 7 661 7 511 7 506
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 15 14 14 13 13 16 16 15 17 17 16 16 15 17 17 22 22 20 18 19 22 22 20 18 19 24 24 23 21 20 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 16 16 16 16 15
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 19 20 20 20 21 57 56 59 62 62 57 56 59 62 62 66 68 66 53 53 66 68 66 53 53 60 62 63 54 54 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 44 45 47 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 839 1 033 343 509 1 193 1 534 1 421 2 260 1 399 1 266 1 534 1 421 2 260 1 399 1 266 1 816 1 988 1 368 1 390 688 1 816 1 988 1 368 1 390 688 1 197 1 663 1 730 668 804 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 500 1 348 1 295 1 417 1 732
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 203 0 0 0 0 6 443 6 271 7 600 10 676 12 119 6 443 6 271 7 600 10 676 12 119 10 013 10 503 9 699 9 428 10 016 10 013 10 503 9 699 9 428 10 016 13 467 13 778 10 347 11 270 11 516 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 10 887 10 579 11 312 11 580 12 514
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 44 47 49 57 24 30 31 32 23 23 30 31 32 23 23 16 21 25 28 26 16 21 25 28 26 19 15 22 29 35 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 31 24 28 31 53
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 8 3 9 3 11 127 113 119 143 126 127 113 119 143 126 37 25 26 306 328 37 25 26 306 328 157 109 132 401 445 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 325 381 403 393 492
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,1 0,6 0,9 0,2 0,5 1,0 1,0 1,6 1,5 1,5 1,0 1,0 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,9 1,5 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 10,3 8,8 8,7 10,8 10,4 12,1 10,4 12,6 12,6 12,6 12,1 10,4 12,6 12,6 12,6 14,5 12,9 15,6 17,7 18,1 14,5 12,9 15,6 17,7 18,1 15,1 13,2 12,9 17,1 17,5 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 15,4 14,0 12,7 13,9 13,8

Kontakt