KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 800 5 275 6 234 5 454 5 997 6 871 7 514 7 042 7 928 8 199 6 871 7 514 7 042 7 928 8 199 8 104 8 487 8 539 8 230 8 437 8 104 8 487 8 539 8 230 8 437 8 287 8 515 8 771 8 194 8 140 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 6 742 7 118 7 345 6 939 7 216
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,6 4,9 4,4 5,2 4,8 4,9 4,8 4,4 4,6 4,3 4,9 4,8 4,4 4,6 4,3 5,0 4,6 4,7 5,0 4,7 5,0 4,6 4,7 5,0 4,7 4,6 4,4 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,4 4,4 4,3 4,1 4,0
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 5,1 5,0 5,3 4,3 5,2 5,1 4,7 4,6 4,2 5,2 5,1 4,7 4,6 4,2 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 4,8 4,6 4,9 4,8 4,6 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,7 4,7 4,6 4,4 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,1 3,5 4,0 4,4 .. 4,0 3,8 3,7 4,1 .. 4,0 3,8 3,7 4,1 .. 4,7 4,7 4,7 3,9 .. 4,7 4,7 4,7 3,9 .. 4,4 4,3 4,2 3,8 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 3,6 3,7 3,7 3,6 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 26 833 28 528 31 783 25 476 40 755 41 690 47 001 48 649 48 341 56 109 41 690 47 001 48 649 48 341 56 109 42 960 44 344 50 422 56 446 58 789 42 960 44 344 50 422 56 446 58 789 49 062 51 291 56 153 51 661 60 682 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 42 313 43 473 45 695 47 297 54 874
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 45 316 34 923 36 323 30 922 28 749 31 899 32 800 31 712 39 254 48 597 31 899 32 800 31 712 39 254 48 597 33 770 32 889 33 930 53 462 46 305 33 770 32 889 33 930 53 462 46 305 34 778 38 425 38 956 38 347 38 073 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 35 815 37 538 41 281 38 353 42 564
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 313 324 276 885 372 318 354 800 336 710 402 228 427 245 422 068 408 957 418 928 402 228 427 245 422 068 408 957 418 928 388 026 409 386 404 546 470 473 406 786 388 026 409 386 404 546 470 473 406 786 413 006 420 025 459 114 444 335 417 461 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 400 448 410 753 425 637 414 966 417 640
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 26,7 26,7 26,8 28,1 21,6 21,5 21,0 20,3 19,3 18,2 21,5 21,0 20,3 19,3 18,2 21,5 19,5 21,5 18,0 17,5 21,5 19,5 21,5 18,0 17,5 20,8 18,6 18,6 18,1 17,1 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 21,0 21,6 21,6 19,5 18,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 93 97 96 95 97 90 89 90 92 93 90 89 90 92 93 81 84 86 94 94 81 84 86 94 94 85 85 87 94 88 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 88 87 90 94 95
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 5 413 4 922 5 813 5 060 5 556 6 368 6 972 6 553 7 331 7 596 6 368 6 972 6 553 7 331 7 596 7 485 7 838 7 915 7 555 7 755 7 485 7 838 7 915 7 555 7 755 7 623 7 821 8 062 7 537 7 494 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 6 215 6 557 6 770 6 396 6 652
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 3,7 .. .. .. .. 3,6 .. .. .. .. 3,6 .. .. .. .. 3,4 .. .. .. .. 3,4 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,2

Kontakt