KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 66,7 63,2 65,1 66,6 69,4 81,9 82,8 83,2 83,8 84,0 81,9 82,8 83,2 83,8 84,0 79,6 79,9 81,0 81,3 85,9 79,6 79,9 81,0 81,3 85,9 81,9 82,5 83,8 84,6 84,9 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 79,7 79,4 79,7 81,4 82,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 83,5 83,5 83,9 85,2 86,4 91,1 91,6 91,9 91,8 92,3 91,1 91,6 91,9 91,8 92,3 89,4 89,6 90,2 90,8 93,2 89,4 89,6 90,2 90,8 93,2 91,5 91,9 92,5 92,9 92,5 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 90,0 89,8 90,0 90,6 91,5
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 93,9 96,2 96,8 96,9 96,2 96,8 97,1 97,4 96,5 97,3 96,8 97,1 97,4 96,5 97,3 95,6 95,9 96,0 96,6 97,7 95,6 95,9 96,0 96,6 97,7 97,5 97,8 97,9 97,9 97,1 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 96,7 96,5 96,6 96,4 96,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 83,3 82,5 82,5 82,8 82,7 53,7 52,7 52,3 52,8 54,4 53,7 52,7 52,3 52,8 54,4 56,2 55,4 55,7 55,7 38,8 56,2 55,4 55,7 55,7 38,8 51,0 50,7 51,3 56,1 44,6 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 51,4 50,9 50,6 50,3 50,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 6,0 6,1 6,0 5,9 5,9 6,1 6,1 5,9 5,8 5,8 6,1 6,1 5,9 5,8 5,8 6,1 6,0 5,8 5,8 5,8 6,1 6,0 5,8 5,8 5,8 6,0 6,0 5,8 5,6 5,8 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 6,1 6,1 5,9 5,8 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 29,4 32,0 33,2 40,4 41,3 36,3 36,7 37,2 38,9 43,0 36,3 36,7 37,2 38,9 43,0 38,7 38,5 41,6 41,3 42,1 38,7 38,5 41,6 41,3 42,1 39,9 40,9 43,9 44,5 43,5 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 35,0 35,2 36,8 38,0 39,7
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 3,3 2,9 2,3 1,5 2,1 2,9 3,1 3,0 3,3 3,5 2,9 3,1 3,0 3,3 3,5 3,3 2,7 2,8 3,4 3,9 3,3 2,7 2,8 3,4 3,9 3,3 3,5 3,5 3,7 4,6 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,9 4,3 4,5 4,3 4,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 62,1 66,0 67,3 70,9 70,8 62,0 65,4 69,5 74,3 74,2 62,0 65,4 69,5 74,3 74,2 65,8 68,8 74,0 76,0 78,1 65,8 68,8 74,0 76,0 78,1 66,3 68,5 72,8 78,4 75,2 66,5 69,1 74,1 78,8 77,3 67,6 70,4 75,1 79,5 78,5 68,9 72,5 76,8 81,3 78,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 67,2 72,8 78,8 83,4 80,8 76,0 79,6 82,4 82,6 82,7 76,0 79,6 82,4 82,6 82,7 75,8 76,2 79,3 80,8 86,5 75,8 76,2 79,3 80,8 86,5 78,8 81,1 84,9 84,9 82,6 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 77,4 76,8 78,0 79,6 79,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 18,4 17,4 17,7 17,5 17,6 16,2 16,0 15,8 16,2 14,8 16,2 16,0 15,8 16,2 14,8 13,8 13,6 13,9 14,8 14,5 13,8 13,6 13,9 14,8 14,5 12,8 12,7 12,8 12,8 14,2 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 17,4 17,0 16,9 17,1 16,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 116 138 120 843 128 534 135 929 141 835 130 500 136 827 145 547 155 399 162 287 130 500 136 827 145 547 155 399 162 287 132 514 139 810 152 291 157 055 165 255 132 514 139 810 152 291 157 055 165 255 136 769 143 788 153 936 167 404 163 572 137 613 143 919 153 538 163 202 168 389 138 807 145 125 154 317 164 473 170 178 138 225 143 704 152 779 161 356 165 304
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 52,3 55,1 55,7 58,7 58,4 51,4 53,1 56,7 60,6 59,8 51,4 53,1 56,7 60,6 59,8 53,7 55,5 59,8 61,6 59,8 53,7 55,5 59,8 61,6 59,8 54,5 56,2 59,6 64,3 59,2 53,5 55,1 59,1 62,7 61,1 54,2 55,8 59,6 63,1 61,6 52,5 54,6 57,8 61,1 58,6
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.