4435_2011
4435_2011
kostra
2019-10-14T06:21:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Guovdageaidnu - Kautokeino, faktaark Kommunalt avløp Guovdageaidnu - Kautokeino

KOSTRA nøkkeltall

Guovdageaidnu - Kautokeino - 2011 (Finnmark Finnmárku)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Guovdageaidnu - Kautokeino Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 100 100 100 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr .. 4 568 4 111 4 432 3 575 3 695 3 670 3 908 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 3 246 3 192 3 099 3 220
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,61 0,00 0,05 0,05 .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 0,27 0,36 0,38 0,33
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 8,0 8,0 8,0 7,3 .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 48,3 46,5 69,5 70,2

Kontakt