4411_2011
4411_2011
kostra
2019-10-14T13:22:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Guovdageaidnu - Kautokeino, faktaark Kommunal vannforsyning Guovdageaidnu - Kautokeino

KOSTRA nøkkeltall

Guovdageaidnu - Kautokeino - 2011 (Finnmark Finnmárku)

Kommunal vannforsyning

Publisert 17.06.2019.

Justering av enkelte tall har blitt gjort etter publisering. Se rettelogg her.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Guovdageaidnu - Kautokeino Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 100 100 100 0 0 0 0 97 97 98 98 97 97 98 98 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr .. 3 156 3 662 3 318 3 581 3 566 3 664 3 722 3 317 3 362 3 453 3 741 3 314 3 359 3 449 3 737 3 530 3 918 4 067 3 921
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,84 0,00 0,04 0,04 .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,69 0,67 0,70 0,66 0,70 0,52 0,47 0,53 0,50
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 98,0 98,3 99,2 98,3 98,3 99,4 91,8 99,2 98,1
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 34,3 34,8 25,0 25,0 .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,5 30,1 30,9 30,3 29,8 32,1 32,0 33,3 32,6

Kontakt