KOSTRA nøkkeltall

Guovdageaidnu - Kautokeino - 2011 (Finnmark Finnmárku)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Guovdageaidnu - Kautokeino Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . 127 133 75 97 120 9 964 130 148 171 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 105 116 120 141 145 105 116 120 141 145 105 116 120 141 145
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . 1,05 1,05 0,66 0,85 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,85 0,84 0,82 0,98 1,01 0,85 0,84 0,82 0,98 1,01 0,85 0,84 0,82 0,98 1,01
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . 100,0 74,8 73,3 83,5 97,9 97,7 96,5 96,9 98,1 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,9 98,0 96,7 96,8 97,6 95,9 98,0 96,7 96,8 97,6 95,9 98,0 96,7 96,8 97,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . 170 0 229 158 151 13 646 186 200 203 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 189 206 204 214 192 189 206 204 214 192 189 206 204 214 192
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 93 81 66 98 89 91 92 92 89 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 95 96 88 93 94 95 96 88 93 94 95 96 88 93 94
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 0 3 2 2 2 5 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 2 2 10 4 5 2 2 10 4 5 2 2 10 4 5
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 7 19 34 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 0 4 3 3 2 5 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 93 81 66 98 96 96 97 96 97 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 96 98 96 96 98 96 98 96 96 98 96 98 96 96 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . 19 51 90 5 8 8 6 8 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 9 5 4 8 3 9 5 4 8 3 9 5 4 8 3

Kontakt