KOSTRA nøkkeltall

Guovdageaidnu - Kautokeino - 2011 (Finnmark Finnmárku)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Guovdageaidnu - Kautokeino Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 37 335 37 126 39 610 38 699 31 654 33 186 35 098 36 594 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 30 611 33 128 35 257 37 333
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)2 årsverk 444,3 392,4 465,5 388,3 396,6 394,1 406,1 395,5 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 388,6 392,0 402,5 413,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 32,9 33,4 30,5 31,1 32,6 33,2 32,9 33,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 28,8 30,7 30,1 31,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)4 prosent 49,4 54,2 51,0 54,2 74,2 75,3 75,4 75,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 68,5 68,5 69,2 68,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)10 årsverk 0,83 0,58 0,71 0,59 0,56 0,55 0,55 0,54 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 0,61 0,58 0,59 0,60
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)5 prosent 40,7 44,2 40,7 38,9 38,7 38,6 38,5 38,2 33,3 32,9 32,4 31,6 33,0 32,5 32,0 31,2 39,1 38,7 38,4 37,9
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)1 prosent 50,0 46,5 44,0 44,3 39,0 39,1 39,7 24,3 46,1 46,5 47,0 47,5 45,8 46,3 46,8 47,4 46,0 47,7 47,7 47,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)7 prosent 16,5 13,5 13,0 11,5 15,5 14,8 14,4 13,8 13,2 13,0 12,6 12,1 13,6 13,3 12,9 12,4 16,4 16,1 15,6 14,7
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)11 prosent 87,5 76,5 76,5 82,4 87,5 86,9 90,3 91,0 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 83,2 81,7 83,7 81,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)3 kr 4 790 4 475 5 862 5 803 3 261 3 431 3 557 3 768 3 119 3 295 3 439 3 710 3 096 3 251 3 381 3 642 3 812 4 124 4 450 4 568
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 4,7 4,7 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 9,7 9,4 8,7 8,8
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)8 timer 0,70 0,44 0,75 0,87 0,49 0,50 0,47 0,51 0,54 0,56 0,55 0,57 0,53 0,55 0,55 0,56 0,47 0,57 0,45 0,53
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)9 prosent 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,82 0,64 0,64 0,65 0,67 0,65 0,66 0,67 0,68 0,58 0,66 0,66 0,86
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,4 8,1 7,8 7,6 5,9 6,2 6,2 6,4 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 5,8 6,1 5,8 6,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 16,9 17,0 17,0 17,1 13,8 14,3 15,3 15,8 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 15,7 16,6 16,5 17,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,1 10,2 13,9 14,0 10,2 10,5 11,1 10,9 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 9,9 10,7 11,3 11,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)6 årsverk 6,9 16,8 19,5 19,2 49,3 56,2 59,0 63,5 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 49,8 50,4 44,6 48,6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 54,8 73,5 96,7 67,7 95,9 90,6 92,7 91,4 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 67,1 81,6 77,1 65,4
11234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
2SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
31234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
4SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
51234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
6SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
71234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
81234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
91234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
10SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. 1234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
11Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt