KOSTRA nøkkeltall

Gulen - 1411 (Sogn og Fjordane)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gulen Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,7 8,3 8,2 9,1 10,3 8,6 8,5 8,8 9,0 9,9 8,9 9,0 9,1 9,3 9,2 8,9 9,0 9,1 9,3 9,2 9,7 9,9 10,1 10,2 9,5 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,7 8,7 8,9 8,7 8,4 8,7 8,7 8,9 8,7 8,4 8,7 8,7 8,9 8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 696 639 583 554 663 136 92 152 202 272 206 242 279 296 432 206 242 279 296 432 218 269 351 329 343 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 240 215 242 280 297 240 215 242 280 297 240 215 242 280 297
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,00 7,00 7,07 7,33 7,41 8,02 8,43 8,25 8,55 8,43 8,05 8,14 8,42 8,76 7,62 8,05 8,14 8,42 8,76 7,62 9,67 9,53 9,76 9,88 9,39 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 6,28 6,23 6,51 6,83 5,79 6,28 6,23 6,51 6,83 5,79 6,28 6,23 6,51 6,83 5,79
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 62 112 159 197 273 114 100 108 115 102 82 92 89 88 97 82 92 89 88 97 86 76 70 75 85 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 123 155 106 94 105 123 155 106 94 105 123 155 106 94 105
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 625 614 622 627 600 437 445 487 543 595 517 534 537 564 614 517 534 537 564 614 498 536 533 567 617 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 484 500 536 550 672 484 500 536 550 672 484 500 536 550 672
Herav utgifter til renhold (kr) kr 243 240 262 274 252 153 140 145 167 212 151 160 168 173 173 151 160 168 173 173 141 156 162 161 176 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 96 97 147 153 198 96 97 147 153 198 96 97 147 153 198
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 99 85 94 97 119 103 104 121 140 132 130 137 133 144 162 130 137 133 144 162 115 123 121 137 155 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 120 125 126 126 147 120 125 126 126 147 120 125 126 126 147
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt