4398_1411
4398_1411
kostra
2019-04-25T08:41:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Gulen, faktaark Eiendomsforvaltning Gulen

KOSTRA nøkkeltall

Gulen - 1411 (Sogn og Fjordane)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gulen Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,7 8,3 8,2 9,1 8,6 8,5 8,8 8,9 8,9 9,0 9,1 9,3 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,7 8,7 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 696 639 583 554 136 92 152 165 206 242 279 288 242 258 271 295 246 259 279 303 240 215 242 272
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,00 7,00 7,07 7,33 8,02 8,43 8,25 8,55 8,05 8,14 8,42 8,50 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 6,28 6,23 6,51 6,75
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 62 112 159 197 114 100 108 115 82 92 89 95 86 94 100 100 93 101 109 110 123 155 106 95
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 625 614 622 627 437 445 487 544 517 534 537 571 482 515 517 562 481 525 540 580 484 500 536 547
Herav utgifter til renhold (kr) kr 243 240 262 274 153 140 145 167 151 160 168 178 144 152 157 161 143 150 156 159 96 97 147 155
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 99 85 94 97 103 104 121 140 130 137 133 144 102 109 111 126 101 109 113 127 120 125 126 127
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt