KOSTRA nøkkeltall

Grong - 5045 (Trøndelag - Trööndelage)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grong Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . 0,3 0,3 0,3 . . 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . 1 412 1 242 1 149 54 617 52 935 56 994 57 910 11 469 49 888 49 859 54 444 54 126 53 714 49 888 49 859 54 444 54 126 53 714 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 . . 109 511 117 871 119 029 . . 109 511 117 871 119 029
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . 6,3 5,5 5,2 4,6 4,4 4,8 .. 3,0 3,7 3,7 4,0 .. 4,5 3,7 3,7 4,0 .. 4,5 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 . . 5,4 .. 5,9 . . 5,4 .. 5,9
Landbrukseiendommer (antall) antall . . 225 227 221 11 933 11 933 11 855 .. 3 863 13 537 13 537 13 485 .. 11 876 13 537 13 537 13 485 .. 11 876 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 . . 20 186 .. 20 140 . . 20 186 .. 20 140
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . 55 54 55 2 363 2 309 2 280 .. 481 1 910 1 864 1 834 .. 1 826 1 910 1 864 1 834 .. 1 826 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 . . 5 720 .. 5 648 . . 5 720 .. 5 648
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . 19 823 19 594 19 659 477 083 479 984 476 002 .. 125 823 380 617 386 290 385 299 .. 415 465 380 617 386 290 385 299 .. 415 465 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 . . 1 604 582 .. 1 645 144 . . 1 604 582 .. 1 645 144
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . 469 759 469 776 469 776 4 778 657 4 778 657 4 767 546 .. 533 297 5 789 460 5 789 460 5 782 179 .. 3 754 782 5 789 460 5 789 460 5 782 179 .. 3 754 782 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 . . 10 418 574 .. 10 651 044 . . 10 418 574 .. 10 651 044
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . 123,1 0,0 0,0 411,5 1 439,8 356,9 153,7 72,3 389,5 336,9 418,9 214,2 220,0 389,5 336,9 418,9 214,2 220,0 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 . . 990,1 902,9 1 391,5 . . 990,1 902,9 1 391,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . 14,1 0,0 0,0 149,3 128,2 211,3 52,2 44,0 205,2 79,8 96,2 149,0 71,8 205,2 79,8 96,2 149,0 71,8 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 . . 501,8 595,3 784,0 . . 501,8 595,3 784,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . 109,0 0,0 0,0 262,2 1 311,6 145,6 101,5 28,3 184,3 257,1 322,7 65,2 148,2 184,3 257,1 322,7 65,2 148,2 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 . . 488,3 307,6 607,5 . . 488,3 307,6 607,5
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . 44 65 39 2 264 1 631 1 480 2 380 671 1 284 1 949 1 964 1 985 1 055 1 284 1 949 1 964 1 985 1 055 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 . . 5 253 6 353 6 645 . . 5 253 6 353 6 645
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . 8 18 5 633 573 622 629 277 582 638 702 633 491 582 638 702 633 491 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 . . 1 086 1 196 1 224 . . 1 086 1 196 1 224

Kontakt