KOSTRA nøkkeltall

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Regnskap

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grimstad Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,5 2,2 3,6 0,2 -0,4 2,6 4,1 3,8 1,6 -0,1 2,9 4,3 4,0 1,9 1,5 2,9 4,1 3,7 2,2 1,4 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 3,7 2,9 1,2 0,2 2,7 3,7 2,9 1,2 0,2 2,7 3,7 2,9 1,2 0,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,8 2,8 3,2 0,8 0,0 1,7 2,4 2,0 1,0 0,5 1,5 2,2 1,9 1,0 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,3 2,4 1,5 1,0 0,4 1,3 2,4 1,5 1,0 0,4 1,3 2,4 1,5 1,0 0,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 27,3 24,7 27,9 25,7 14,6 18,4 20,9 21,2 21,6 18,2 18,8 20,9 21,9 21,1 19,9 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 15,9 17,0 17,4 16,8 12,2 15,9 17,0 17,4 16,8 12,2 15,9 17,0 17,4 16,8 12,2
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 21,2 30,6 21,2 25,2 34,7 44,6 50,9 52,7 54,7 52,3 38,7 40,2 40,6 43,1 49,4 37,2 40,1 40,1 42,2 47,3 34,8 37,7 36,5 39,1 43,1 36,6 41,3 42,2 45,8 44,9 36,6 41,3 42,2 45,8 44,9 36,6 41,3 42,2 45,8 44,9
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 98,0 95,3 94,1 98,4 94,3 108,3 111,3 114,1 120,2 120,5 106,0 105,5 105,3 109,3 115,1 101,1 101,3 101,9 105,6 110,5 98,9 98,9 98,6 101,8 106,2 109,7 106,4 105,0 109,5 104,1 109,7 106,4 105,0 109,5 104,1 109,7 106,4 105,0 109,5 104,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 46 403 49 438 50 840 51 900 53 269 48 134 50 236 51 409 53 000 56 119 47 667 50 180 51 683 53 187 55 214 49 775 52 158 53 619 55 124 57 297 50 630 53 174 54 801 56 328 58 484 49 502 51 307 52 378 53 754 55 638 49 502 51 307 52 378 53 754 55 638 49 502 51 307 52 378 53 754 55 638
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,5 8,4 10,6 11,1 10,5 7,4 10,4 11,1 11,1 9,3 8,9 11,8 13,0 13,2 12,2 7,9 10,7 11,7 12,3 11,7 7,8 10,4 11,4 12,2 11,5 5,5 8,3 9,1 9,1 8,4 5,5 8,3 9,1 9,1 8,4 5,5 8,3 9,1 9,1 8,4
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 9,5 8,9 8,2 8,6 7,2 16,0 20,2 18,8 16,3 20,7 14,6 14,6 14,6 16,0 16,8 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,6 12,0 11,9 10,9 11,8 12,8 12,0 11,9 10,9 11,8 12,8 12,0 11,9 10,9 11,8 12,8
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 50,1 15,4 23,0 57,2 31,7 33,9 34,5 33,7 36,1 26,4 29,7 31,2 32,4 34,6 31,0 31,3 32,6 34,9 36,0 33,0 35,2 39,1 40,1 44,9 40,9 30,7 29,3 37,5 25,8 12,5 30,7 29,3 37,5 25,8 12,5 30,7 29,3 37,5 25,8 12,5

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt