KOSTRA nøkkeltall

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grimstad Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 8 16 7 11 6 169 115 141 111 80 573 543 492 444 435 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 60 78 53 59 35 60 78 53 59 35
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 17 50 .. 7 8 17 15 23 23 25 28 20 20 29 26 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 26 12 9 11 7 26 12 9 11 7
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 471 .. 678 508 753 6 671 5 846 5 395 4 685 3 088 27 488 26 402 25 511 24 947 26 730 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 3 673 2 475 2 816 2 913 2 963 3 673 2 475 2 816 2 913 2 963
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. .. 60 227 627 .. 3 092 3 069 2 174 2 238 .. 13 525 12 787 11 868 12 171 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 807 656 1 975 1 915 .. 807 656 1 975 1 915
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 29 15 14 .. 18 15 19 20 .. 17 18 23 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 14 17 14 15 .. 14 17 14 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 74 42 62 .. 32 35 34 46 .. 40 45 44 42 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 28 30 33 32 .. 28 30 33 32
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 34 .. .. .. .. 19 25 18 18 16 18 17 20 19 17 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 24 37 15 25 17 24 37 15 25 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 1 .. 0 .. 64 96 42 6 .. 679 614 730 555 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 2 32 12 34 .. 2 32 12 34
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 7 .. .. .. .. 70 118 184 143 12 240 191 176 234 153 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 94 80 36 46 14 94 80 36 46 14
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 94 92 99 91 .. 93 80 92 96 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 98 35 91 86 .. 98 35 91 86
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 48 39 49 49 .. 44 46 48 44 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 49 42 47 20 .. 49 42 47 20
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 92 100 145 100 93 90 93 95 96 87 95 95 97 92 94 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 86 87 101 96 84 86 87 101 96 84
Netto endring i antall boliger (antall) antall 200 147 .. .. .. 2 051 2 206 0 .. .. 43 475 11 353 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 712 795 0 .. .. 712 795 0 .. ..

Kontakt