KOSTRA nøkkeltall

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grimstad Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 0 0 543 482 2 312 41 843 44 131 46 084 49 951 38 517 106 811 115 514 119 995 134 227 167 770 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 12 520 13 763 13 903 15 721 17 009 12 520 13 763 13 903 15 721 17 009 12 520 13 763 13 903 15 721 17 009
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 0,0 0,0 0,8 0,8 3,6 4,2 4,4 4,6 5,1 .. 3,7 4,1 4,3 4,6 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 2,2 2,5 2,5 2,8 .. 2,2 2,5 2,5 2,8 .. 2,2 2,5 2,5 2,8 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 651 641 641 639 638 9 942 9 926 9 926 9 825 .. 28 607 28 401 27 940 29 173 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 5 662 5 604 5 604 5 586 .. 5 662 5 604 5 604 5 586 .. 5 662 5 604 5 604 5 586 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 115 112 113 111 114 2 938 2 911 2 889 2 845 .. 6 632 6 457 6 613 6 552 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 695 688 696 692 .. 695 688 696 692 .. 695 688 696 692 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 16 975 16 901 17 040 16 788 16 859 729 696 731 868 730 233 729 423 .. 1 761 429 1 754 062 1 813 682 1 839 403 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 112 222 110 373 112 350 112 611 .. 112 222 110 373 112 350 112 611 .. 112 222 110 373 112 350 112 611 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 165 749 166 733 166 733 165 751 165 480 3 069 280 3 071 916 3 071 916 3 051 552 .. 9 925 208 9 824 933 9 526 595 10 287 417 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 3 561 698 3 554 881 3 554 881 3 552 881 .. 3 561 698 3 554 881 3 554 881 3 552 881 .. 3 561 698 3 554 881 3 554 881 3 552 881 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 4,2 2,0 15,0 5,0 27,7 1 105,2 566,6 440,1 264,8 169,9 2 085,1 3 264,2 2 403,7 7 346,4 3 966,8 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 71,1 82,1 35,1 59,1 116,7 71,1 82,1 35,1 59,1 116,7 71,1 82,1 35,1 59,1 116,7
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 4,2 2,0 15,0 5,0 12,7 784,9 471,7 282,8 222,0 140,9 1 089,9 1 834,9 1 149,5 1 248,7 1 190,2 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 49,4 25,8 26,6 17,4 95,4 49,4 25,8 26,6 17,4 95,4 49,4 25,8 26,6 17,4 95,4
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 320,3 94,9 157,3 42,8 29,0 995,2 1 429,3 1 254,2 6 097,7 2 776,6 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 21,7 56,3 8,5 41,7 21,3 21,7 56,3 8,5 41,7 21,3 21,7 56,3 8,5 41,7 21,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 55 118 1 165 1 286 1 638 1 483 805 2 673 3 112 3 237 4 012 5 073 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 410 1 030 728 805 736 410 1 030 728 805 736 410 1 030 728 805 736
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 22 22 26 29 32 445 545 443 474 361 1 408 1 382 1 201 1 425 1 462 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 301 272 272 272 260 301 272 272 272 260 301 272 272 272 260

Kontakt