KOSTRA nøkkeltall

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grimstad Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,3 3,8 3,0 3,4 3,2 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,1 1,6 1,0 1,1 0,9 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 18 231 19 179 15 756 22 635 23 851 232 301 249 857 265 933 269 627 216 557 1 704 265 1 799 721 1 956 843 2 102 911 2 363 179 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 129 637 130 471 126 603 149 457 151 248 129 637 130 471 126 603 149 457 151 248 129 637 130 471 126 603 149 457 151 248
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 681 2 042 1 630 1 997 1 919 1 763 1 867 1 952 2 142 2 315 1 887 2 027 2 122 2 260 2 399 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 2 035 2 126 2 191 2 403 2 462 2 035 2 126 2 191 2 403 2 462 2 035 2 126 2 191 2 403 2 462
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 481 2 105 1 589 656 451 1 427 1 209 1 660 1 141 1 121 871 833 836 925 1 194 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 812 1 118 1 472 1 242 1 044 812 1 118 1 472 1 242 1 044 812 1 118 1 472 1 242 1 044
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,0 4,1 3,3 6,8 7,4 4,3 4,3 4,2 4,4 5,5 4,5 4,9 4,6 4,6 4,4 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 4,3 4,5 4,2 4,8 5,1 4,3 4,5 4,2 4,8 5,1 4,3 4,5 4,2 4,8 5,1
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 15,2 17,4 15,5 15,8 14,5 32,0 33,7 29,0 29,5 26,6 29,6 31,7 26,7 27,9 24,1 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 23,0 25,1 22,1 22,6 20,9 23,0 25,1 22,1 22,6 20,9 23,0 25,1 22,1 22,6 20,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 9,0 9,3 9,4 9,1 11,7 15,1 14,9 14,7 14,8 19,0 11,0 10,8 10,4 10,5 15,4 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 11,1 10,8 10,9 11,4 14,6 11,1 10,8 10,9 11,4 14,6 11,1 10,8 10,9 11,4 14,6
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,1 0,9 0,9 1,2 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 1,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 5 147 5 713 5 622 5 966 5 999 81 258 83 037 86 431 90 039 72 456 536 867 553 078 567 425 603 465 662 748 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 34 177 36 530 38 016 42 652 42 058 34 177 36 530 38 016 42 652 42 058 34 177 36 530 38 016 42 652 42 058
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt