KOSTRA nøkkeltall

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grimstad Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 111 108 104 134 123 106 112 113 126 144 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 75 72 80 141 140 75 72 80 141 140
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,60 0,54 0,52 0,65 0,56 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,66 0,60 0,64 0,79 0,72 0,66 0,60 0,64 0,79 0,72
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 99,4 98,9 100,0 100,0 100,0 98,1 98,3 99,0 98,0 96,5 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 98,9 98,5 97,9 98,3 98,4 98,9 98,5 97,9 98,3 98,4
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 120 161 121 154 141 143 142 147 147 169 138 148 143 143 153 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 119 119 131 174 177 119 119 131 174 177
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 99 100 95 98 91 90 89 87 87 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 90 90 90 89 90 90 90 90 89 90
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 5 5 7 9 15 15 14 16 16 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 1 0 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 3 1 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 99 100 98 98 97 96 97 96 97 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 98 96 97 98 98 98 96 97 98 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 2 0 6 4 5 6 4 5 5 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 1 7 3 2 2 1 7 3 2 2

Kontakt