KOSTRA nøkkeltall

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 16.03.2020.

Brukerdata (IPLOS): 32 kommuner har feil i fordeling av tjenestemottakere etter alder og kjønn i de foreløpige tallene for 2019 på https://www.ssb.no/statbank/list/pleie/. Tallene per tjenestetype totalt er ikke påvirket av dette.

Kommunene som er berørt av feilen: Oppegård, Bærum, Ullensaker, Oslo, Sør-Odal, Ringebu, Øyer, Gausdal, Kongsberg, Larvik, Sande i Vestfold, Nome, Sauherad, Birkenes, Kristiansand, Stavanger, Time, Bergen, Eidfjord, Os i Hordaland, Vaksdal, Osterøy, Årdal, Ålesund, Sunndal, Harstad, Berg, Porsanger, Gamvik, Berlevåg, Oppdal, Leka.

Årsverk: For årene 2015-2018 er årsverkene for noen utdanningsgrupper plassert feil, noe som blant annet påvirker andelen med helsefaglig utdanning.  

Opprettede tall blir publisert 15. juni 2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grimstad Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 19 612 21 120 21 052 23 915 25 057 20 318 21 604 22 976 24 892 29 258 20 963 22 112 23 178 24 949 26 480 23 072 24 341 25 456 27 245 28 741 22 599 23 751 24 800 26 539 27 998 22 555 23 781 25 456 27 645 29 155 22 555 23 781 25 456 27 645 29 155 22 555 23 781 25 456 27 645 29 155
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 245,8 256,7 255,8 255,1 292,3 250,2 256,4 264,1 273,5 317,7 265,8 269,0 277,5 285,0 294,6 289,9 292,3 300,0 306,2 313,6 278,7 280,6 288,0 293,5 300,1 279,2 282,5 292,8 307,2 322,1 279,2 282,5 292,8 307,2 322,1 279,2 282,5 292,8 307,2 322,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 28,0 28,6 28,4 29,7 30,4 28,3 28,4 28,0 28,6 32,8 30,5 31,1 30,8 31,6 31,9 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 29,7 28,8 29,0 29,8 30,2 29,7 28,8 29,0 29,8 30,2 29,7 28,8 29,0 29,8 30,2
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 78,8 81,7 82,2 80,9 83,4 76,1 76,5 76,9 76,1 77,7 74,0 75,4 75,5 75,2 77,3 74,3 75,5 75,7 75,5 77,7 73,8 75,1 75,3 75,2 77,5 79,9 80,5 80,4 79,3 82,3 79,9 80,5 80,4 79,3 82,3 79,9 80,5 80,4 79,3 82,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,46 0,50 0,50 0,46 0,56 0,51 0,49 0,50 0,51 0,54 0,54 0,54 0,57 0,57 0,60 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,47 0,46 0,47 0,50 0,52 0,47 0,46 0,47 0,50 0,52 0,47 0,46 0,47 0,50 0,52
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 33,5 30,0 27,1 32,3 23,4 32,3 33,2 33,0 31,8 32,5 31,9 31,2 29,2 29,5 28,1 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,1 33,7 32,6 32,4 32,3 29,7 33,7 32,6 32,4 32,3 29,7 33,7 32,6 32,4 32,3 29,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 54,6 56,2 58,6 56,1 62,0 51,5 51,6 52,0 36,4 49,9 47,5 48,1 48,7 33,2 49,7 46,1 46,5 47,0 47,5 47,6 45,8 46,3 46,8 47,4 47,2 51,7 54,1 54,4 54,6 55,8 51,7 54,1 54,4 54,6 55,8 51,7 54,1 54,4 54,6 55,8
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 9,7 13,5 17,2 8,0 19,3 10,1 13,9 9,4 9,3 9,7 12,3 11,6 11,7 11,3 10,6 13,2 13,0 12,6 12,1 11,3 13,6 13,3 12,9 12,4 11,3 13,0 13,0 13,4 11,1 12,8 13,0 13,0 13,4 11,1 12,8 13,0 13,0 13,4 11,1 12,8
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,9 84,5 90,9 92,2 91,3 86,6 87,7 89,4 89,3 90,3 86,9 87,7 89,2 89,7 90,9 83,7 84,2 86,6 87,8 89,2 89,7 89,7 90,4 90,4 90,8 89,7 89,7 90,4 90,4 90,8 89,7 89,7 90,4 90,4 90,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 335 1 963 1 372 4 676 1 072 3 497 3 653 3 892 4 200 4 185 3 186 3 328 3 483 3 788 3 895 3 119 3 295 3 439 3 710 3 839 3 097 3 251 3 381 3 642 3 802 3 031 3 188 3 134 4 236 3 121 3 031 3 188 3 134 4 236 3 121 3 031 3 188 3 134 4 236 3 121
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 1,3 0,4 0,1 4,6 4,6 4,5 3,6 3,5 6,5 6,0 5,9 5,4 5,3 11,6 11,2 10,7 10,2 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,49 0,35 0,22 0,68 0,19 0,49 0,38 0,62 0,58 0,55 0,63 0,68 0,59 0,64 0,63 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,56 0,51 0,49 0,44 0,57 0,41 0,51 0,49 0,44 0,57 0,41 0,51 0,49 0,44 0,57 0,41
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,21 1,12 1,25 1,32 1,11 0,00 0,00 0,00 0,75 0,70 0,00 0,00 0,00 0,56 0,59 0,64 0,64 0,65 0,67 0,68 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,49 0,44 0,54 0,47 0,56 0,49 0,44 0,54 0,47 0,56 0,49 0,44 0,54 0,47 0,56
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,8 3,9 3,8 4,0 4,4 4,6 4,6 4,6 4,9 4,9 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,1 4,4 4,3 4,5 4,8 4,1 4,4 4,3 4,5 4,8 4,1 4,4 4,3 4,5 4,8
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,6 10,6 11,3 11,2 11,5 9,9 10,2 10,3 10,6 11,3 10,0 10,3 10,5 10,7 10,9 10,5 10,7 11,1 11,3 11,4 10,5 10,6 11,0 11,2 11,2 10,3 10,3 10,7 10,6 11,0 10,3 10,3 10,7 10,6 11,0 10,3 10,3 10,7 10,6 11,0
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,3 7,3 7,5 8,5 8,4 8,3 8,2 8,7 8,7 10,6 8,7 9,0 9,2 9,2 9,2 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 8,8 8,9 9,1 9,7 9,7 8,8 8,9 9,1 9,7 9,7 8,8 8,9 9,1 9,7 9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 28,7 32,9 37,6 40,1 49,5 35,8 40,2 44,2 48,9 48,1 31,1 33,4 35,7 37,9 40,2 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 33,8 37,0 40,0 41,3 48,6 33,8 37,0 40,0 41,3 48,6 33,8 37,0 40,0 41,3 48,6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 110,6 110,6 107,1 112,4 108,3 75,7 79,8 75,5 89,4 46,9 81,8 85,9 84,6 91,4 93,5 88,6 91,8 90,6 90,6 93,5 83,3 87,7 88,6 88,4 90,2 107,2 101,9 100,4 102,1 98,0 107,2 101,9 100,4 102,1 98,0 107,2 101,9 100,4 102,1 98,0
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt