KOSTRA nøkkeltall

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Grunnskole

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grimstad Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 29,9 21,9 18,5 17,5 15,1 44,9 47,2 43,4 46,1 44,4 30,0 30,6 31,4 32,6 31,2 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 38,8 34,0 32,7 33,6 31,1 38,8 34,0 32,7 33,6 31,1 38,8 34,0 32,7 33,6 31,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 173,8 179,7 182,5 177,4 142,2 118,0 127,0 135,0 136,6 132,5 127,7 128,5 131,7 135,1 136,7 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 103,1 115,8 115,1 116,3 119,0 103,1 115,8 115,1 116,3 119,0 103,1 115,8 115,1 116,3 119,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,7 5,4 5,9 5,7 6,2 3,7 3,7 3,9 3,5 3,6 6,1 6,3 6,2 5,8 5,5 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 4,3 5,1 4,6 4,2 3,8 4,3 5,1 4,6 4,2 3,8 4,3 5,1 4,6 4,2 3,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,1 7,1 7,4 8,0 8,5 8,2 7,7 7,8 7,9 8,2 7,4 7,4 7,5 7,6 7,4 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 9,2 9,1 9,2 9,1 8,9 9,2 9,1 9,2 9,1 8,9 9,2 9,1 9,2 9,1 8,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 64,5 71,3 77,4 69,0 74,5 70,1 71,4 73,6 73,3 72,4 70,5 73,4 73,9 74,6 75,5 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 67,1 72,5 73,2 70,3 75,3 67,1 72,5 73,2 70,3 75,3 67,1 72,5 73,2 70,3 75,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 68,2 73,6 71,1 69,3 68,4 72,4 71,1 69,9 70,4 65,6 71,0 71,4 70,1 70,5 69,1 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 68,8 72,0 67,0 68,7 67,2 68,8 72,0 67,0 68,7 67,2 68,8 72,0 67,0 68,7 67,2
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 18,5 17,8 18,0 17,6 16,5 17,3 17,2 17,1 17,2 15,8 18,0 18,0 17,9 17,5 16,8 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 16,8 16,8 16,1 16,2 15,9 16,8 16,8 16,1 16,2 15,9 16,8 16,8 16,1 16,2 15,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,1 41,1 42,6 41,5 41,6 40,7 41,0 41,5 41,8 41,4 40,9 41,3 41,5 41,9 41,9 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 40,6 40,7 41,3 41,2 41,5 40,6 40,7 41,3 41,2 41,5 40,6 40,7 41,3 41,2 41,5
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,1 26,0 23,0 24,9 24,5 26,2 25,9 25,6 25,3 23,4 24,1 23,7 23,1 23,0 22,9 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 24,4 24,2 23,4 23,7 23,8 24,4 24,2 23,4 23,7 23,8 24,4 24,2 23,4 23,7 23,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 100 112,8 106 645,9 94 665,0 110 788,4 112 993,5 98 905,6 101 301,4 104 229,0 108 006,5 120 327,4 93 953,7 96 169,1 98 767,9 103 718,8 108 027,7 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 107,4 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 117 877,9 104 664,7 106 811,8 107 158,2 112 912,6 117 162,1 104 664,7 106 811,8 107 158,2 112 912,6 117 162,1 104 664,7 106 811,8 107 158,2 112 912,6 117 162,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt