KOSTRA nøkkeltall

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grimstad Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 372 388 403 460 451 5 286 5 403 5 406 5 290 4 283 36 532 37 113 37 648 37 531 39 615 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 2 072 2 184 2 381 2 378 2 257 2 072 2 184 2 381 2 378 2 257 2 072 2 184 2 381 2 378 2 257
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 16 17 18 20 19 18 18 18 17 21 19 19 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 18 19 20 20 19 18 19 20 20 19 18 19 20 20 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 64 62 61 55 55 51 52 51 55 59 51 53 52 52 53 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 62 56 57 56 57 62 56 57 56 57 62 56 57 56 57
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 270 1 194 923 834 1 707 1 426 1 898 1 108 875 972 1 225 1 603 1 527 1 565 1 622 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 314 1 737 971 715 864 1 314 1 737 971 715 864 1 314 1 737 971 715 864
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 12 297 4 720 7 734 7 537 8 469 10 001 10 090 10 203 9 553 11 835 7 642 9 385 9 857 10 191 10 311 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 8 431 6 926 7 658 10 203 10 174 8 431 6 926 7 658 10 203 10 174 8 431 6 926 7 658 10 203 10 174
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent .. 35 23 14 2 25 21 25 28 25 31 35 32 35 28 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 29 21 17 15 9 29 21 17 15 9 29 21 17 15 9
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 9 0 10 140 124 154 114 86 1 516 1 459 1 304 1 497 1 424 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 46 56 67 45 64 46 56 67 45 64 46 56 67 45 64
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,7 2,6 2,5 2,6 3,2 1,8 1,5 1,7 1,7 3,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,4 2,2 2,3 2,2 2,6 2,4 2,2 2,3 2,2 2,6 2,4 2,2 2,3 2,2 2,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 22,9 22,4 19,2 16,9 15,6 19,1 18,8 15,5 13,8 23,3 21,2 20,8 17,9 16,3 14,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 24,3 24,0 20,1 18,4 16,7 24,3 24,0 20,1 18,4 16,7 24,3 24,0 20,1 18,4 16,7

Kontakt