KOSTRA nøkkeltall

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Befolkningsprofil

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grimstad Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 22 550 22 692 23 017 23 246 23 544 299 281 301 645 303 481 304 392 205 477 1 921 427 1 940 444 1 977 649 2 003 078 2 147 003 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 115 785 116 671 117 220 117 655 118 273 115 785 116 671 117 220 117 655 118 273 115 785 116 671 117 220 117 655 118 273
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)1 per 1000 10,9 10,8 11,0 9,7 9,7 11,6 11,3 13,0 10,3 18,6 10,8 10,5 10,7 9,9 9,6 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,4 10,5 9,5 9,3 8,9 10,4 10,5 9,5 9,3 8,9 10,4 10,5 9,5 9,3 8,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)2 per 1000 7,3 7,0 6,7 7,1 6,1 6,9 6,8 8,9 7,2 14,4 7,6 7,6 7,9 7,5 7,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 8,3 8,3 8,2 8,3 8,2 8,3 8,3 8,2 8,3 8,2 8,3 8,3 8,2 8,3 8,2
Netto innflytting (antall)3 antall 367 53 222 170 210 1 704 1 001 701 -47 950 14 385 13 221 15 610 13 008 14 202 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 776 611 398 297 526 776 611 398 297 526 776 611 398 297 526
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 10,8 10,9 10,9 10,9 10,7 10,4 10,4 12,8 10,4 20,0 11,6 11,7 12,1 11,4 11,2 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 12,1 12,1 12,1 12,3 12,1 12,1 12,1 12,1 12,3 12,1 12,1 12,1 12,1 12,3 12,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 58,0 58,4 58,8 57,9 56,6 62,7 61,4 84,1 60,3 107,5 62,9 62,9 63,9 61,2 60,6 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 64,6 64,3 63,0 62,2 60,8 64,6 64,3 63,0 62,2 60,8 64,6 64,3 63,0 62,2 60,8
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,7 2,4 2,0 1,7 1,7 2,2 2,1 1,9 1,5 2,6 2,1 2,0 1,7 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 2,5 2,3 1,9 1,4 1,5 2,5 2,3 1,9 1,4 1,5 2,5 2,3 1,9 1,4 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 13,5 13,7 14,1 14,8 15,4 11,4 11,9 14,3 15,4 23,6 15,9 16,6 17,8 18,5 18,0 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 12,4 13,0 13,2 13,5 13,8 12,4 13,0 13,2 13,5 13,8 12,4 13,0 13,2 13,5 13,8
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,79 1,63 1,61 1,61 1,80 1,77 .. .. .. 1,70 1,71 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,79 .. .. .. 1,80 1,79 .. .. .. 1,80 1,79 .. .. ..
1Tall for fødde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
2Tall for døde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
3Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt