KOSTRA nøkkeltall

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grimstad Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 535 6 425 5 319 7 618 7 606 6 291 6 770 7 368 8 077 9 426 5 892 6 353 7 565 7 879 7 916 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 6 021 6 261 8 205 8 283 8 312 6 021 6 261 8 205 8 283 8 312 6 021 6 261 8 205 8 283 8 312
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 4,5 3,8 3,2 4,1 4,6 4,8 5,0 4,7 5,2 4,3 4,5 4,6 4,5 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,6 5,3 5,0 4,7 5,3 4,6 5,3 5,0 4,7 5,3 4,6 5,3 5,0 4,7 5,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,5 4,3 4,4 3,3 4,4 4,8 5,0 5,0 4,9 5,1 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5,3 5,4 5,1 5,6 4,9 5,3 5,4 5,1 5,6 4,9 5,3 5,4 5,1 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,8 4,0 4,1 4,0 3,8 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 31 373 30 159 38 806 34 040 40 286 39 882 40 852 41 231 45 289 51 391 41 392 43 177 44 682 48 283 52 530 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 36 160 32 212 36 710 41 295 42 873 36 160 32 212 36 710 41 295 42 873 36 160 32 212 36 710 41 295 42 873
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 29 590 33 762 24 618 28 688 23 237 33 289 31 547 31 246 32 660 41 752 32 236 35 010 39 698 40 287 43 147 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 25 169 31 647 35 315 37 160 35 202 25 169 31 647 35 315 37 160 35 202 25 169 31 647 35 315 37 160 35 202
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 358 152 355 596 343 192 388 864 422 593 374 908 383 632 386 613 411 444 406 857 392 769 409 933 447 266 464 908 449 643 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 302 779 327 562 411 222 394 338 404 617 302 779 327 562 411 222 394 338 404 617 302 779 327 562 411 222 394 338 404 617
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 25,0 26,2 25,5 24,8 22,7 22,4 22,2 21,8 21,7 19,5 20,2 20,0 19,8 18,9 20,0 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 22,3 24,3 22,4 21,3 20,4 22,3 24,3 22,4 21,3 20,4 22,3 24,3 22,4 21,3 20,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 70 62 62 86 81 85 85 91 91 93 85 87 87 88 88 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 75 87 90 94 93 75 87 90 94 93 75 87 90 94 93

Kontakt