KOSTRA nøkkeltall

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grimstad Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 84,8 84,6 83,1 85,7 86,5 79,8 81,4 82,1 83,7 84,9 82,3 83,3 83,6 84,1 84,8 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 80,0 81,9 81,3 82,6 83,8 80,0 81,9 81,3 82,6 83,8
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 95,1 95,1 93,7 93,2 93,7 90,3 90,9 91,3 92,0 92,9 91,5 92,0 92,1 92,2 92,4 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 91,0 91,6 90,9 91,8 92,3 91,0 91,6 90,9 91,8 92,3
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 101,3 101,4 100,2 98,2 98,2 96,7 96,8 97,1 97,1 97,8 97,2 97,4 97,4 97,3 97,1 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,4 97,3 97,1 97,4 97,3 97,4 97,3 97,1 97,4 97,3
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 19,2 19,1 18,6 19,1 19,7 46,0 46,8 46,9 47,0 47,0 40,6 40,2 40,2 40,1 40,0 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 38,1 37,5 36,9 36,6 36,4 38,1 37,5 36,9 36,6 36,4
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 6,1 6,3 6,2 5,9 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,2 6,2 5,9 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 5,8 5,9 5,8 5,6 .. 5,8 5,9 5,8 5,6
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 43,4 42,3 44,6 47,2 .. 39,6 40,4 42,7 44,0 .. 38,0 38,8 40,4 41,1 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 39,8 40,1 43,2 46,3 .. 39,8 40,1 43,2 46,3
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent 2,3 1,2 2,4 2,4 2,0 3,1 3,1 3,7 3,9 4,6 3,4 3,6 3,7 3,8 4,1 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,1 3,4 3,7 4,2 3,3 3,1 3,4 3,7 4,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 60,6 78,7 66,3 71,2 75,4 62,1 63,6 66,4 72,2 79,3 63,9 66,6 68,6 73,9 78,2 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 67,8 74,5 75,5 80,7 87,4 67,8 74,5 75,5 80,7 87,4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 82,2 78,3 81,6 85,0 81,8 73,8 76,0 78,5 81,9 80,3 78,1 79,3 80,7 81,9 83,6 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 78,3 81,2 81,5 83,6 84,0 78,3 81,2 81,5 83,6 84,0
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 15,2 14,4 14,5 13,8 14,8 16,3 16,2 16,1 16,0 13,9 16,0 15,7 15,4 15,1 15,2 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 14,9 14,6 14,4 14,3 14,5 14,9 14,6 14,4 14,3 14,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 126 703 129 498 131 875 139 822 156 864 126 134 133 537 141 304 151 878 165 033 130 067 136 470 142 507 151 141 160 003 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 133 853 139 820 146 352 158 346 172 400 133 853 139 820 146 352 158 346 172 400
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 45,0 62,1 54,4 53,9 58,1 50,6 51,9 53,8 58,4 63,2 50,3 52,1 53,3 57,1 60,6 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 54,7 59,7 61,0 63,7 69,0 54,7 59,7 61,0 63,7 69,0
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".