KOSTRA nøkkeltall

Gratangen - 1919 (Troms Romsa)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gratangen Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 82 84 82 86 0 0 0 0 88 0 0 0 0 76 0 0 0 0 76 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 0 0 0 0 93 0 0 0 0 93 0 0 0 0 93
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 6 509 6 672 6 921 7 129 7 129 4 062 4 123 4 187 4 583 4 583 4 089 4 249 4 240 4 490 4 490 4 089 4 249 4 240 4 490 4 490 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 3 708 3 721 3 646 3 740 3 740 3 708 3 721 3 646 3 740 3 740 3 708 3 721 3 646 3 740 3 740
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,45 0,58 0,68 0,54 0,45 0,45 0,58 0,68 0,54 0,45 0,45 0,58 0,68 0,54 0,45
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 35,1 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 99,1 98,8 97,2 96,1 98,9 99,1 98,8 97,2 96,1 98,9 99,1 98,8 97,2 96,1 98,9
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 32,1 33,0 34,3 35,0 34,5 32,1 33,0 34,3 35,0 34,5 32,1 33,0 34,3 35,0 34,5

Kontakt