KOSTRA nøkkeltall

Gratangen - 1919 (Troms Romsa)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gratangen Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 89 96 107 138 119 130 137 133 144 159 115 123 121 137 148 115 123 121 137 148 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 124 133 121 146 151 124 133 121 146 151 124 133 121 146 151
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,79 0,76 0,75 0,94 0,79 0,97 0,98 0,92 0,99 0,99 0,90 0,90 0,87 0,97 0,99 0,90 0,90 0,87 0,97 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,84 0,85 0,76 0,89 0,90 0,84 0,85 0,76 0,89 0,90 0,84 0,85 0,76 0,89 0,90
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 99,6 100,0 100,0 99,9 97,7 97,6 98,0 96,7 98,0 98,3 97,9 98,4 97,2 97,4 97,8 97,9 98,4 97,2 97,4 97,8 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 97,0 97,3 97,5 96,4 96,6 97,0 97,3 97,5 96,4 96,6 97,0 97,3 97,5 96,4 96,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 0 159 159 167 165 145 526 160 172 166 200 286 195 198 184 200 286 195 198 184 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 192 212 199 201 187 192 212 199 201 187 192 212 199 201 187
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 99 93 91 97 88 96 91 89 84 81 93 88 89 94 81 93 88 89 94 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 85 89 89 89 86 85 89 89 89 86 85 89 89 89 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 9 3 8 7 15 3 2 4 4 2 3 2 4 4 2 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 12 9 10 9 11 12 9 10 9 11 12 9 10 9 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 1 1 3 1 0 2 0 14 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 1 7 0 2 1 0 1 1 1 2 3 6 5 0 2 3 6 5 0 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 100 100 91 99 95 98 97 94 97 86 98 97 97 96 86 98 97 97 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 95 96 96 96 95 95 96 96 96 95 95 96 96 96 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh .. 0 0 19 2 7 2 0 8 1 36 5 6 6 9 36 5 6 6 9 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 5 5 3 4 6 5 5 3 4 6 5 5 3 4 6

Kontakt